Maatalous

Tutkija: Päästövähennykset maataloudessa tulevat yhteiskunnalle halvemmiksi kuin monilla muilla sektoreilla – katso video vastuullisen lihantuotannon seminaarista

Vastuullisen lihan seminaarissa nivoutuivat yhteen maataloussektoria koskevat viimeaikaiset keskustelunaiheet.
Marja Seppala
Tutkija Jyrki Niemi otti kantaa keskusteluun siitä, tiedetäänkö päästöt varmasti ja onko ne mitattu oikein. "100 prosenttisen varmasti ei tiedetä varmaankaan vielä vuosikymmeniin. Toimimme sen tiedon varassa mitä nyt on. Emme voi jäädä odottamaan lopullista tieteellistä totuutta."

Kaakkois-Suomessa pureuduttiin vastuulliseen lihantuotantoon maanantaina Kuusankoskitalolla järjestetyssä seminaarissa. Luonnonvarakeskuksen tutkija Jyrki Niemi oli paikan päällä muistuttamassa kuulijoita lihantuotannon päästöistä tutkimuksen valossa.

”Kotieläinten ruuansulatuksesta syntyy noin 12 prosenttia ruokasektorin kokonaispäästöistä eli noin 2,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Maankäytön päästöt ovat 12 miljoonaa tonnia. Maankäytön päästöistä runsaat 70 prosenttia johtuu orgaanisten maiden päästöistä”, Niemi muotoili.

Ilmastonmuutoksen hillintä tulee hänen mukaansa väistämättä vaikuttamaan tulevina vuosikymmeninä niin liha-alaan kuin koko ruokasektoriin. Kysymys onkin siitä, miten suomalainen liha-ala sopeutuu politiikan ja markkinoiden muutoksiin kannattavasti.

Niemi toteaa, että aiheesta ei kannata luoda vastakkainasettelua.

”Olen huomannut, että alan sisältä luodaan vastakkainasettelua eikä välttämättä haluta keskustella itse asiasta. Keskustelu maatalouden ilmastopäästöistä johtaa helposti tarpeettomaan puolustustaisteluun eikä siihen, että haettaisiin ratkaisuja.”

Hän kuitenkin näkee, että maataloudella olisi hyvät keinot osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Isoin potentiaali olisi lyhyellä aikavälillä maankäytön päästöjen hillitseminen.

”Totta kai se koskettaa juuri niitä viljelijöitä ja maanomistajia, joilla turvepeltoja on, ja siirtymä pitää tehdä reilusti.”

Tutkijana Niemi ei ota kantaa siihen, mistä rahat siirtymään tulevat, mutta hän huomauttaa, että yhteiskunnan kannalta ei olisi edes kovin kallista tehdä päästövähennyksiä maataloudessa. Monella muulla sektorilla se voi olla jopa huomattavasti kalliimpaa.

Paikalla ollut maa- ja metsä­talous­ministeri Jari Leppä (kesk.) vakuutti, että viljelijät kyllä haluavat tehdä toimen­piteitä ilmaston eteen.

”Miten teet vaikkapa ojituksia, kalkituksia tai otat uutta teknologiaa käyttöön, jos tili on tyhjä? Maatilojen kannattavuuden ja ilmastotoimien välillä on vahva korrelaatio”, Leppä sanoi puheessaan.

Ministerin mukaan ratkaisu on tuottajahinnan nousu ja markkinoiden reagoiminen kohonneisiin tuotantokustannuksiin. Kättä pidempää hän tarjoaa nyt kutsumalla kokoon ruokaketjun kaikki toimijat yhteiseen kriisipalaveriin.

Yhtenä teemana tapahtumassa nousivat esiin julkiset hankinnat ja se, että ne eivät usein suosi lähituotantoa.

”Siellä on niputettu paljon yhden artikkelin taakse, esimerkiksi lihasta löytyy jauheliha, jalosteet ja kaikki eri eläinlajit. Ymmärrän, että kilpailutus on helppo toteuttaa, mutta se sulkee pois paikallisia toimijoita”, toi esiin paikallinen sianlihan tuottaja Lasse Lukkari.

Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Paula Werning (sd.) tunnistaa ongelman, sillä hän on vastaamassa ison kaupungin julkisista hankinnoista. Hänen mukaansa hankintaohjeet ovat tulossa päivitykseen, jolloin lähiruuan suosiminen julkisissa hankinnoissa saattaa helpottua.

Aiheeseen otti kantaa myös ministeri Leppä.

”Miksi hankintakriteereissä ei voisi olla vaikkapa saparollisuus, antibiootittomuus tai salmonellavapaus?”

Haasteena voi myös olla tietämättömyys. Kuluttajat tai jopa hankinnoista päättävät tahot eivät välttämättä ole tietoisia Suomessa vaadittavista tuotantokriteereistä eikä niitä sen vuoksi osata vaatia.

Katso puheet tallenteelta:

05:48 Tilaisuuden juontaa Jussi Martikainen, toimituspäällikkö, Maaseudun Tulevaisuus

07:10 Tilaisuuden avaus, Tuula Dahlman, toiminnanjohtaja, MTK-Kaakkois-Suomi

12:15 Lihantuotanto eläinlääkärin näkökulmasta, Leena Suojala, MTK

28:30 Lihantuotannon ja kulutuksen tulevaisuus Suomessa, Anne Kalmari, puheenjohtaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

46:15 Lihantuotanto ympäristön ja ilmaston puristuksessa, Jyrki Niemi, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

1:32:10 Vastuullinen liha kuluttajien ja päättäjien näkökulmasta -paneeli

Keskustelemassa Paula Werning, kansanedustaja; Risto Lahti, toimitusjohtaja, Lihakunta; Tero Turkia, kauppias, K-Supermarket Valtari, Kouvola; Lasse Lukkari, maatalousyrittäjä, Lukkarin Maatila Oy

2:19:00 Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän puheenvuoro

2:38:30 Seminaarin yhteenveto, Pekka Kärkäs, MTK:n johtokunnan jäsen

Lue lisää:

"Käsillämme on poikkeuksellisen vaikea kannattavuustilanne, joka pitää pystyä ratkaisemaan" – Leppä kutsuu laajan maatalouden kriisityöryhmän koolle 8. lokakuuta, hanke saa tukea MTK:n Marttilalta

Lue lisää

"Ministeri totesi, että jos ei hyvällä niin sitten pahalla" – MTK:n Marttila vaatii maataloustuottajien talousahdingon lievittämiseksi lakiin lyhyempiä sopimusjaksoja, jos muut keinot eivät auta

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio: "Hevostalouden ja ravien rahoitus pitää - ministeri perustaa työryhmän elivoimaisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi"

Kauppa käytti mahdollisuuden iskeä ruokaverojen alentamiseksi

Maatalouden kriisikokous venähti pitkälle iltaan, kauppa ja teollisuus valmiita joustamaan tuottajasopimuksista – Leppä: "Tiloille tarvitaan lisää euroja"