Maatalous

Viljelijät kaipaavat lisää tietoa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta – apua luvassa Ruokaviraston verkkokursseilta ja tietopaketeista

Sekä viljelijät että viranomaiset kokevat tukijärjestelmän olevan osittain ristiriidassa monimuotoisuuden edistämisen kanssa.
Sanne Katainen
Nautoja luonnonlaitumella. Kuvituskuva.

Ruokaviraston tekemän selvityksen perusteella moni viljelijä kokee haastavaksi tunnistaa itse ne keinot, joilla tilan toimintaa voisi muuttaa paremmin maatalousluonnon monimuotoisuutta tukevaksi. Siksi työhön toivotaankin virastolta apua ja neuvontaa.

Keväällä toteutettu kysely oli ensimmäinen osa kaksivuotista Lumo-projektia, jolla Ruokavirasto osaltaan pyrkii edistämään maatalousluonnon monimuotoisuutta.

Huolehtimalla maatalousluonnon monimuotoisuudesta viljelijät pystyvät osaltaan turvaamaan ruuantuotannon kestävyyden, oman elinkeinonsa jatkumisen ja maaseudun elinvoimaisuuden säilymisen sekä torjumaan ilmastonmuutosta, Ruokavirasto perustelee.

Projektissa tuotetaan kaksi verkkokokonaisuutta maatalousluonnon monimuotoisuudesta: konkreettisia vinkkejä monimuotoisuuden lisäämiseen tarjoava kattava perustietopaketti sekä luonnonlaitumiin keskittyvä syventävä osio.

Tavoitteena on myös toteuttaa verkkokurssi tarjolle ammattikorkeakoulujen avoimeen opintotarjontaportaaliin.

Keväällä toteutetun kyselyn ohella viljelijöiden ja neuvojien sekä ely-keskusten ja kuntien työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia on kartoitettu haastattelujen ja työpajojen avulla.

Selvityksen mukaan monet viljelijät toivovat viranomaiselta erityisesti inhimillisyyttä, ymmärrystä ja kykyä kuunnella viljelijää.

Viljelijöiden mukaan Ruokaviraston tulisi myös huolehtia tulevaisuudessa siitä, että tukijärjestelmän ristiriitaisuudet maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävissä toimissa tulisivat päättäjien tietoisuuteen aiempaa paremmin.

Neuvojat, ely-keskukset ja kunnat puolestaan kokivat, että tieto maatalousluonnon monimuotoisuudesta on hajanaista, tukijärjestelmä on osittain ristiriidassa tilalla tehtävien monimuotoisuutta edistävien tekojen kanssa. Myös se koettiin ongelmaksi, että osa viljelijöistä pitää luonnon monimuotoisuutta koskevia seikkoja toissijaisena.

Hallinto ja neuvojat kaipaavat myös vuorovaikutuksen lisäämistä aiheen parissa toimivien verkostossa ja Ruokavirastolta näkyvämpää roolia aiheen edistämisessä.

Lisätietoa hankkeesta Ruokaviraston nettisivuilla.

Lue lisää

Cap-suunnitelmaan lisää kunnianhimoa

Naantalilaisen Juhani Suomen lehmät laiduntavat noin 80 hehtaarin perinnebiotooppikohteella, jossa ison työn tekevät eläimet – "Ihminen on valvova osapuoli"

Luonnonsuojeluliitto vaatii maatalouden ympäristörahoituksen lisäystä

Eipä ole tarvetta puheitten perumiseen