Maatalous

Ovatko tuottajasopimukset hyvän kauppatavan mukaisia? Pitkät hinnoittelujaksot joutuvat nyt selvitykseen

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta aikoo selvittää elintarvikeketjun toimijoiden pitkien hinnoittelujaksojen hyvän kauppatavan mukaisuutta.
Hanna Linnove
Tuottajilta saatetaan odottaa jopa kahden kesän ylittäviä sopimuksia kaupan kanssa.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on päättänyt selvittää elintarvikeketjun toimijoiden pitkien hinnoittelujaksojen hyvän kauppatavan mukaisuutta, tiedottaa Keskuskauppakamari.

Lautakunta on aikaisemmin antanut suosituksen kaupan valikoimajaksoja koskeviin asioihin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry on kuluvalla viikolla vaatinut tiedotteessaan päivittäistavarakaupalta lyhyempiä hinnoittelujaksoja.

MTK katsoo, että kaupan sopimuskäytännöt ovat jäykkiä, sillä esimerkiksi satokausituotteiden hinnat pitäisi sopia jopa kesään 2023 asti. MTK:n mukaan tulevista kustannuksista ja satonäkymistä ei kuitenkaan ole vielä tietoa. MTK vaatii lainsäädännöllisiä muutoksia tuottajan aseman parantamiseksi.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on päättänyt kokouksessaan 6.10.2021 ryhtyä selvittämään asiaa.

Asiaa selvittääkseen lautakunnan tarkoituksena on kuulla tasapuolisesti alan eri toimijoita nopealla aikataululla.

“Asiaa koskeva suositus on tarkoitus antaa vielä kuluvan vuoden aikana”, kertoo lautakunnan puheenjohtaja professori Veikko Vahtera.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta selvitti vuonna 2018 kaupan valikoimajaksojen pituuteen liittyviä kysymyksiä. Lautakunnan 7.5.2018 antamassa suosituksessa korostettiin avoimen viestinnän ja tasapuolisuuden tärkeyttä elintarvikeketjussa.

Lautakunta muun ohella totesi, että esimerkiksi kaupan valikoimajaksojen alkamisajankohtiin ja pituuksiin liittyvät seikat on perusteltua tuoda hyvissä ajoin selkeästi ja avoimesti kaikkien toimijoiden tietoon. Lautakunta kannusti alan toimijoita kehittämään valikoimajaksoihin liittyviä käytäntöjä yhdessä keskustellen.

Lautakunta ei vuoden 2018 suosituksessaan ottanut kantaa nyt puheena olevaan hinnoittelujakson pituuteen.

Lue lisää:

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Wikberg romuttaisi tuottajien pitkät ennakkosopimukset: "Järjestelmä ei ole tuottajan kannalta tasapainoinen ja reilu"

Lue lisää

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Wikberg romuttaisi tuottajien pitkät ennakkosopimukset: "Järjestelmä ei ole tuottajan kannalta tasapainoinen ja reilu"

Asiantuntijoiden mukaan työvoimapulaan on vain yksi nopea ratkaisu – "Osaajapula koskee jo lähes kaikkia aloja ja koko Suomea"

Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä työmatkailu autolla vähenemässä koronan seurauksena

EK hallituksen velanotosta: Uhkana rajut veronkiristykset tulevaisuudessa