LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Komissio vihjaa esityksessään uudesta maaperän terveyslaista – MTK: "Se, mikä on säädeltävissä maaekosysteemien toimivuuden kannalta, on jo säädelty"

Esimerkiksi lietteiden ja jätevesien osalta lainsäädäntöä on syytä päivittää, MTK sanoo tiedotteessa.
Antti Savolainen
MTK:n mukaan maaperän hyvinvointia ei voida enää lisäsääntelyllä edistää, sillä siihen vaikuttavat niin sääolot kuin maaperän laatukin. Kuvituskuva.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vastustaa EU-komission esitystä maaperän terveyslaista, jonka tarkoitus olisi turvata maaperän terveys uudella sääntelyllä vuoteen 2050 mennessä.

MTK:n mukaan säätely lailla ei ole tehokasta, sillä niin sääolot kuin lähtöaineksen laatukin vaikuttavat maaperän toimintoihin. Päivitystä kaivattaisiin kuitenkin esimerkiksi saastumista ehkäiseviin lakeihin, jotka kuuluvat myös komission esitykseen.

Maaperän terveyslakin ja siihen liittyvät oikeudellisesti sitovat maaperän hoidolliset lisäsäädökset ovat MTK:n mielestä sen sijaan huolestuttavia, ja ne toisivat päällekkäistä sääntelyä.

"Sen sijaan strategian ehdotuksen mukaisesti lainsäädäntöä muun muassa lietteiden ja jätevesien puhdistuksen osalta on hyvä päivittää, jotta ravinteiden kierrätys ei uhkaa maan puhtautta ja terveyttä kiertotalouden yleistyessä. Myös maa-ainesten käsittelyyn ja rakentamiseen tarvitaan yhteistä ohjausta", MTK:n tiedotteessa kerrotaan.

Komissio julkaisi esityksensä maaperästrategiaksi vuodelle 2030 eilen 17.11. MTK:n mukaan yhteisen maaperästrategian luominen on kannatettavaa, mutta koko unionin laajuisen sääntelyn sijaan tilaa pitäisi antaa alueellisille toimille.

Liiton mukaan se, mikä on säädeltävissä maaekosysteemien toimivuuden kannalta, on jo säädelty.

MTK:n mukaan sen oman maaperäohjelman toimenpiteet vastaavat komission esityksen käytäntöjä. Lisäksi tuottajajärjestö korostaa lisätiedon ja tutkimuksen tarvetta esimerkiksi eloperäisestä maasta.

Eloperäiseksi luokiteltavat maat eroavat toisistaan esimerkiksi turpeen paksuuden perusteella. Suomessa eloperäiset pellot sisältävät paljon typpeä, ja ovat poudankestävinä tärkeitä erityisesti sääolojen vaihdellessa.

Lue lisää

Maatalouskin käy aseeksi Eurooppaa uhkaavassa kriisissä – EU pohtii kauppasuhteiden tiivistämistä Ukrainaan

Aarre: Tuulivoimayhtiöt lähestyvät maanomistajia kirjeillä – "Vaikka korvaus tuntuisi hyvältä, vuokrasopimusta ei kannata allekirjoittaa saman tien", asiantuntija neuvoo

Elintarvikealan sirkkabuumi taittui alkuinnostuksen jälkeen — sääntelyn purkaminen saattaa kuitenkin tuoda hyönteiset takaisin ruokalautasille

Metsätiehankkeissa edessä suman purkaminen – "Myös metsänhoitoyhdistykset tarjoavat tienrakentamista"