Maatalous

Mikä on CAP? Koneviesti kokosi konkreettiset toimenpide-ehdotukset CAP27-ohjelmakauteen

Nyt on menossa siirtymäkausi uuteen CAP-tukikauteen, joka on voimassa vuoteen 2027 saakka. CAP eli EU:n yhteinen maatalouspolitiikka edesauttaa viljelijöitä, maaseudun yrittäjiä sekä koko ruokaketjua.
Jussi Knaapi
EU on harjoittanut yhteistä maatalouspolitiikkaa vuodesta 1962. Aluksi tavoitteena oli unionin maatalouden omavaraisuuden kehittäminen.

CAP tarkoittaa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolla edesautetaan viljelijöitä ja muita maaseudun yrittäjiä sekä koko ruokaketjua vastaamaan yli 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin. Euroopan unionin (EU) alueella on 28 jäsenvaltion alueella noin 11,9 miljoonaa maatilaa. Maa- ja metsätalous, kalatalous ja metsästys työllistävät noin 12,1 miljoonaa ihmistä.

Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa on toteutettu vuodesta 1962 ja siitä on kehittynyt yksi EU:n syvimmälle integroituneista politiikan lohkoista. Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan peruslainsäädäntö on yhteistä ja asioista päätetään tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä yhdessä jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission kanssa.

Alkuvaiheessa yhteisen maatalouspolitiikan tarkoituksena oli Euroopan maatalouden kehittäminen omavaraiseksi. EU on nykyisin maailman suurimpia elintarvikkeiden viejiä ja maatalouden tuotanto ohjautuu pääsääntöisesti markkinoiden kysynnän mukaan.

Suorat tuet

CAP:n avulla viljelijöiden tulotasoa tuetaan ja vakautetaan suorilla tuilla. Tuen saamisen edellytyksenä on elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi sekä ympäristömääräyksiä.

Maaseudun kehittämisohjelmat

Toinen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan näkökulma sisältää maaseudun kehittämisen EU:n osarahoitteisilla kehittämisohjelmilla. Suomessa tämä jakautuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmiin. Ne ovat kohdistuneet ympäristön tilan tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen sekä harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan aikaan saamiseen. Suomessa vain suurimpien kaupunkien keskustat ovat maaseutuohjelman ulkopuolella.

Nyt on menossa siirtymäkausi uuteen CAP-tukikauteen, joka on voimassa vuoteen 2027 saakka. CAP-tukikauden 2021–2027 rahoitus on arvioitu Suomen osalta olevan noin 6,4 miljardia euroa.

Uusi CAP-suunnitelma on lausuntokierroksen jälkeen loppusuoralla. Ohjelmaan jätettiin useita hyviä lisäys- ja korjausesityksiä. Koneviesti keräsi konkreettisia ehdotuksia tärkeimmistä toimenpiteistä alkavalle CAP-tukikaudelle, jotka keskittyvät itse tilojen toimintaan liittyviin ohjelmakohtiin.

Neuvonnan rooli ja koulutus

Vielä voimassa oleva Neuvo-järjestelmä tulee jatkumaan ja todennäköisesti täydentymään viljelyteknologisen neuvonnan suuntaan. Yleisesti neuvonnan haasteena on säilyttää rooli alan ykkösosaajana. Tämä vaatisi neuvojien täydennyskoulutuksen nykyistä järjestelmällisempää organisointia, koska tyhjiön ovat täyttäneet sekä jalostusketjun voimakkaat toimijat että puhtaasti kaupalliset toimijat.

Toimenpidesuunnitelmista joustavia

Myös valvovan viranomaisen rooli on korostunut CAP27-lausuntokierroksella uusien elementtien vuoksi. NEUVO-2030 järjestelmää pitäisikin kehittää vuotuisten toimenpidesuunnitelmien suuntaan siten, että kyseisen maatilan ja kulloistenkin olosuhteiden mukaan paras toimenpidekokonaisuus olisi nykyistä vapaammin toteutettavista ilman nykyisen järjestelmän kategorisesti tiukkaa kasvilaji-, tekniikka-, levitysmäärä ja aikarajoituksia.

Usein poikkeukselliset sääolot vaativat viljelijältä olosuhteisiin mukautumista, jolloin nykyinen poikkeuslupabyrokratia ei tule kysymykseen. Valvonta voitaisiin tehdä sekä omavalvonnalla, että sähköisillä kaukokartoitusjärjestelmillä. Uusi toimintatapa olisi ympäristön, tilan mahdollisuuksien ja valvonnan kannalta paljon parempi nykyiseen verrattuna.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lue Koneviestistä, mitä toimenpidekokonaisuuksia ympäristösitoumukseen ja CAP27-kokonaisuuteen tulisi kuulua!

Lue lisää

Ohisalo: Peltojen raivausmaksuja käsitellään ensi viikon budjettiriihessä – Leppä järjestää kriisikokouksen kaupalle, tuottajille ja elintarviketeollisuudelle

Suomen maatalouden päästöt vähenevät lähes miljoona hiilidioksiditonnia EU:n uuden ohjelmakauden myötä – Leppä: "Toivottavasti keskustelun sävy muuttuu"

Tuottajat osoittivat Brysselissä mieltään cap-uudistuksen alla

Maatalouspolitiikan tuleva rakenne hiertää jäsenmaiden ja EU-parlamentin neuvotteluissa – moni suuri asia vielä auki