Maatalous

Maatalouspolitiikan uudistus nytkähti eteenpäin – EU-parlamentti hyväksyi vuonna 2023 voimaan tulevat säännöt

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa on mukana pysyvä 450 miljoonan euron vuotuinen kriisivaraus, jolla voidaan auttaa hintojen tai markkinoiden epävakaudesta kärsiviä viljelijöitä.
Jaana Kankaanpää
EU-parlamentti hyväksyi tiistaina uuden maatalouspolitiikan. Uudistus tulee voimaan vuonna 2023.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt tänään tiistaina EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) uudistuksen.

Jatkossa kymmenen prosenttia suorista tuista ohjataan pienille ja keskisuurille tiloille. Lisäksi vähintään kolme prosenttia määrärahoista osoitetaan nuorille viljelijöille.

Jäsenmaiden tulee varmistaa, että vähintään 35 prosenttia maaseudun kehittämisen määrärahoista ja vähintään 25 prosenttia suorista tuista kohdennetaan ympäristö- ja ilmastotoimiin.

EU:n työsuojelusääntöjä tullaan tulevaisuudessa valvomaan maatalousalalla paremmin, ja työsuojelusääntöjen rikkojille voidaan määrätä sanktioita.

Mepit vaativat mukaan uudistukseen myös pysyvän kriisivarauksen, jolla voidaan auttaa hintojen tai markkinoiden epävakaudesta kärsiviä viljelijöitä. Vuotuinen määräraha on 450 miljoonaa euroa.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Parlamentti korosti, että EU:n ympäristö- ja ilmastolakien noudattaminen on uudistetussa maatalouspolitiikassa olennaisen tärkeää.

Kaikki kolme uudistukseen liittyvää asetusta hyväksyttiin selvällä määräenemmistöllä. Asetukset ovat strategiasuunnitelma-asetus, horisontaaliasetus ja yhteistä markkinajärjestelyä koskeva asetus.

Uudistus tulee voimaan 1.1.2023 alkaen, kun neuvosto on sen ensin hyväksynyt.

Tämän jälkeen komissio alkaa seurata, miten kansalliset strategiasuunnitelmat noudattavat sitoumuksia. Myös viljelijöiden tulee puolestaan noudattaa ilmasto- ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Nykyiset säännöt on korvattu siirtymäsäännöillä, jotka ovat voimassa vuoden 2022 loppuun.

Lue myös:

Luonnonhoitopeltojen tukiraja säilymässä cap-uudistuksessa, 25 prosentin jälkeen iskee jatkossakin leikkuri luonnonhaittakorvaukseen

Ympäristön ja eläinten hyvinvointi, hiilensidonta, tiloille parempaa kannattavuutta – maataloustukien kohdentaminen on tasapainoilua vaatimusten paineessa

Lue lisää

Maatalouspolitiikan kansallinen valmistelu uhkaa viivästyä hallituksen eripuran takia – "Kuohunnat capista ja metsästä heikentävät Suomen mahdollisuuksia", ministeri Leppä sanoo

EU:n maatalouspolitiikasta on saavutettu ratkaisu kolmen vuoden jälkeen – uudesta politiikasta tulee entistä vihreämpi

EU:n tuore maatalousuudistus ohjaa entistä enemmän varoja pienille tiloille sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin – turvemaat menevät erityissyyniin

Sopua EU:n maatalouspolitiikasta ei vielä löytynyt – neuvottelut jatkuvat kesäkuussa