Perjantain 3.12. lehden jakelussa on häiriöitä. Näköislehti ja verkkosisällöt ovat toistaiseksi vapaasti luettavissa.
Maatalous

Ruokaviraston analyysi osoittaa: Tämänvuotisen viljasadon laatu keskimääräistä heikompi

Laatuseurannan valopilkku on DON-hometoksiinien erittäin vähäinen määrä.
Kari Salonen
Viljanäytteen analysointia. Kuvituskuva.

Tämänvuotinen viljasato on käyttölaadultaan valtaosin keskimääräistä heikompi varsinkin ohran ja kauran osalta, kertoo Ruokaviraston tutkija Anne Mäittälä.

Ruokaviraston vuosittaiseen laatu- ja turvallisuusseurantaan lähetettyjen näytteissä oli laadultaan sekä hyviä että huonoja eriä: kauralla ja ohralla oli matalat hehtolitrapainot ja suuri määrä pieniä jyviä, rukiin ja syysvehnän hehtolitrapainot ja sakoluvut olivat korkeita.

Positiivinen valopilkku oli DON-hometoksiinien erittäin vähäinen määrä.

”Yhdessäkään kauranäytteessä elintarvikelainsäädännön asettama raja ei ylittynyt. Vehnällä määrä ylittyi vain neljässä näytteessä, mutta näissä myös sakoluku oli jo matala, eli erät eivät ole elintarvikekäyttöön muutenkaan sopivia.”

Ruokavirasto sai Mäittälän mukaan viljelijöiltä runsaasti satonäytteitä, noin 1 300. Sen ansiosta laatuseurannan tulokset edustavat hyvin tämän vuoden viljasatoa. Näytteitä pyydettiin ja saatiin eri puolilta Suomea, eri tuotantosuunnista ja erikokoisilta tiloilta.

Laatuseurannassa käytettävät laatukriteerit täytti analysoiduista kevätvehnänäytteistä 40 prosenttia, syysvehnänäytteistä vain 20 prosenttia.

”Sakoluvut olivat korkeita mutta proteiinipitoisuus jäi isossa osassa eristä alle 12,5 prosentin rajan.” Jos proteiinipitoisuudessa lasketaan raja 11 prosenttiin, laatutavoitteet täyttyivät kevätvehnäsadossa 54 prosenttia ja syysvehnällä 65 prosenttia. Hehtolitrapainokin jäi kevätvehnälläkin matalaksi lähes joka kolmannessa näytteessä, kuten myös sakoluku myöhäisemmissä puinneissa.

Mäittälä muistuttaa, että vuosien välisen vertailtavuuden vuoksi laatuseurannassa käytetään aina samoja raja-arvoja. Viljan ostajat asettavat rajat itse, joten laatuseurannan osuus ei suoraan kerro teollisuuteen kelpaavien erien osuutta.

Rukiista sen sijaan saatiin laadukas sato: seurannassa käytettävät kriteetit täyttävien erien osuus oli peräti 98 prosenttia. Sakoluvut olivat korkeita, samoin hehtolitrapainot.

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino oli analysoiduissa näytteissä 53 kiloa, mikä on yli kaksi kiloa viimevuotista alempi, Mäittälä kertoo. Kauralla laatuseuranta käyttää rehukauran vähimmäistavoitteena 52 kilon hehtopainoa, jonka täytti noin 65 prosenttia näytteistä. Elintarvikekauran tavoitteena käytettävä 58 kilon hehtopaino täyttyi vain 10 prosentissa näytteistä.

”Pieniä jyviä oli paljon. Kahden millin seulan läpi meni keskimäärin 10,8 prosenttia jyvistä, kun viime vuonna osuus oli 7 prosenttia.”

Myös ohra oli kevyttä. Laatukriteerin eli 64 kilon hehtolitrapainon täytti vain 63 prosenttia sadosta, osuus on ollut tätä pienempi viimeksi 2011.

Mallasohralla vaadittuihin proteiinipitoisuusrajoihin mahtui 13 prosenttia näytteistä. Itävyyttä mallasohranäytteistä ei mitattu.

Kuten muillakin viljoilla, myös mallasohralla ostajat määrittävät rajat hyväksymilleen erille. Näin ollen mallasohrankaan riittävyydestä ei voi suoraan vetää tästä johtopäätöstä.

Ajantasaiset analyysitulokset Ruokaviraston sivuilla

Viljan laatuseurannassa käytettävät laatutavoitteet:

  • Hehtolitrapaino: kevätvehnällä vähintään 78 kg, rukiilla vähintään 71 kg, kauralla vähintään 55 kg ja ohralla vähintään 64 kg.
  • Sakoluku: vehnällä vähintään 180, rukiilla vähintään 120.
  • Valkuainen: vehnällä vähintään 12,5 prosenttia.
  • Kauralla enintään 5 prosenttia saa läpäistä kahden millin seulan.
  • DON-pitoisuus: elintarvikekäytössä kauralla enintään 1 750 µg/kg ja vehnällä enintään 1 250 µg/kg. Rehukäytössä suositus on enintään 8 000 µg/kg.
Lue lisää

Syysvilja-ala kasvaa, puinnit loppusuoralla

Kuuma ja kuiva kesä osoittaa: Eloperäiset maat "kohtuuvarmoja viljelymaita kuivinakin vuosina" – lapualaiselta multamaalta odotettavissa nytkin kohtuullinen sato

Euroopan tulvat eivät juuri näy viljaennusteissa – eurooppalaista ennustetta sadon määrästä laskettiin hieman kesäkuisesta, mutta edelleen määrä ylittää reippaasti keskimääräisen

Viljan ostajat: Viljan laatu odotuksia parempi, vaikka pahimmillaan ehdittiin pelätä jo katastrofia