Maatalous

Kustannuskriisi ei näillä näkymin juuri vähennä lihantuotantoa – luopuminen kiihtyy sikatiloilla ja nautojen teuraskasvatustiloilla

Luomumaidontuotanto on tammi–syyskuussa kasvanut 2,8 prosenttia viime vuodesta.
Johannes Tervo
Sikatilojen määrä on jyrkässä laskussa. Kokonaistuotanto vähenee hitaammin.

Lihan tuotantomääriin ei ole nähtävissä merkittävää laskua, kertoo Kantar TNS Agri.

Lihan kokonaiskulutuksen ja tuotannon arvioidaan pysyvän tänä vuonna liki ennallaan. Broilerin kasvu kumoaa muissa lihalajeissa tapahtuvan vähennyksen niin tuotannossa kuin kulutuksessa.

Ensi vuonna lihantuotanto ei nykytiedon ja eläinkannan perusteella juurikaan laskisi.

Uhka markkinahäiriöihin ja tuotannon laskuun on kuitenkin olemassa varsinkin sianlihantuotannossa, tutkimuslaitos muistuttaa epävarmuuksista.

Tuotantonäkymiä hämärtää tuotannon kannattavuuden voimakas heikkeneminen johtuen niukasta viljasadosta sekä rehun ja muiden tuotantopanosten hintojen voimakkaasta noususta.

Emakoiden määrä on vähenemässä, mikä leikkaa tuotantoa lähinnä ensi vuoden loppupuoliskolla.

Naudan teuraskasvatuksessa sonnin teuraspainot laskevat, jos rehuista tingitään.

Lihan tuotannon alenemaa loiventaa ensi vuonna emakoiden teurastusten kasvu ja lypsylehmien normaalia suuremman karsinnan jatkuminen.

Broilerin tuotantoon arvioidaan lisäystä. Se perustuu kasvavaan kulutukseen. Saantojen parantuminen ja jalostusasteen nousu jatkuu. Kalkkunan tuotannon kasvu perustuu suunniteltuihin laajennuksiin.

Karitsanlihan tuotannon arvioidaan palautuvan lähes toissa vuoden tasolle parantuneen tuottajahinnan kannustamana.

Sianlihalla tuotannon ennustetaan olevan tänä vuonna sama kuin viime vuonna, 176 miljoonaa kiloa. Kulutus laskee neljä prosenttia 158 miljoonaan kiloon.

Ensi vuonna Kantar TNS Agri ennustaa tuotannon vähenevän kaksi prosenttia 172 miljoonaan kiloon. Kulutus laskisi kolme prosenttia 153 miljoonaan kiloon.

Tuotannon vähennys olisi painottumassa ensi vuoden loppupuoliskolle. Poikkeuksellisen haastava markkinatilanne voi kuitenkin aikaistaa ja suurentaa vähennystä riippuen porsasmarkkinan toimivuudesta ja emakon teurastuksista, Kantar arvioi.

Sikatilojen määrä väheni viime vuonna keskimäärin 930 tilaan. Luopuminen on kiihtynyt ja kiihtymässä. Tänä vuonna tilamäärän arvioidaan vähenevän 815 tilaan ja ensi vuonna 720 tilaan.

Naudanlihan tuotanto vähenee tänä vuonna kolme prosenttia 83,9 miljoonaan kiloon. Kulutus vähenee prosentin 101,7 miljoonaan kiloon.

Myös ensi vuonna tuotanto laskee kolmen prosentin vauhtia ja on 81,6 miljoonaa kiloa. Kulutus jatkaa prosentin laskua 100,7 miljoonaan kiloon.

Tänä vuonna teuraskasvatusta harjoittavien tilojen ja kasvatuspaikkojen määrä on vähentynyt, mutta vasikoista on ollut edelleen pulaa. Teuraskasvatukseen erikoistuneiden tilojen määrä on kääntynyt alkuvuodesta yhdeksän prosentin laskuun.

Vasikkamäärä pienenee niin tänä kuin ensi vuonna lypsykarjan vähentyessä.

Ensi vuonna nuorella naudalla rehutilanteen arvioidaan johtavan teuraspainojen laskuun. Sonnin teuraspainon arvioidaan laskevan kuusi kiloa ja hiehon pysyvän korkeintaan nykytasolla.

Broilerin tuotanto kasvaa tänä vuonna kaksi prosenttia 140 miljoonaan kiloon. Ensi vuonna kasvun ennustetaan jatkuvan kolmella prosentilla 144 miljoonaan kiloon.

Broilerin kulutuksen arvioidaan tänä vuonna kasvavan neljä prosenttia 146 miljoonaan kiloon ja ensi vuonna kulutus kasvaisi 151 miljoonaan kiloon.

Maidon keskimääräinen tuottajahinta on lokakuussa noussut 40,95 senttiin litralta, selviää Luonnonvarakeskus Luken tilastoista.

Vuosi sitten lokakuussa kotimaan keskihinta oli 40,06 senttiä.

Lokakuussa maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet ovat nousseet niin kesästä kuin viime vuoden syksystä.

Maitotiloja oli lokakuussa 5 025 kappaletta. Vuosi aiemmin niitä oli 5 453.

Tammi–lokakuussa maidontuotanto on vähentynyt neljä prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Lokakuussa tuotanto väheni kolme prosenttia.

Nestemäisten maitotuotteiden valmistus on tammi–lokakuussa vähentynyt prosentin. Voin valmistus on vähentynyt kuusi ja juuston valmistus neljä prosenttia.

MTK:n mukaan luomumaidontuotanto on tammi–syyskuussa kasvanut 2,8 prosenttia viime vuodesta.

Luken mukaan luomumaitotiloja oli lokakuussa 137. Vuosi aiemmin niitä oli saman verran.

Lue myös:

Maitotiloja kohta alle viisi tuhatta, tuottajahinnassa näkyy piristymistä

Lue lisää

Maatalouden kustannuskriisin odotetaan nostavan ruuan hintaa tänä vuonna – sianlihan tuottajahintoihin tullut korotuksia vuoden alussa

Vehnän hinta laskusuunnassa viljapörsseissä, Etelä-Amerikan kuivuus pienentää maissi- ja soijasatoa

Maito maistuu ja hinnat ovat ennätyksellisiä monissa EU-maissa

Tuottajahinnat lähtivät hitaaseen nousuun loppuvuodesta, maitotilojen määrä painui marraskuussa alle viiden tuhannen