LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Viljelijöiden avunpyynnöt ovat lisääntyneet, Välitä viljelijästä -hankkeessa näkyy entistä vaikeampi tilanne

Talousongelmien lisäksi vaikeutunut koronatilanne on lisännyt maatalousyrittäjien huolta.
Jarno Mela
Koronatilanteessa on korostunut lomituspalvelujen turvaaminen, Melasta kerrotaan.

Maatalousyrittäjien syksyn aikana vaikeutunut tilanne näkyy jo Välitä viljelijästä -hankkeeseen tulevissa yhteydenotoissa, kertoi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan valtuuskunnan kokouksessa tänään torstaina puhunut Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Talousongelmien lisäksi vaikeutunut koronatilanne on lisännyt maatalousyrittäjien huolta. Maksuaikapyynnöt ovat lisääntyneet ja Välitä viljelijästä -projektityöntekijöiden apua tarvitaan entistä haastavammiksi käyneissä tilanteissa.

Välitä viljelijästä -projektille on luvattu jatkorahoitusta ensi vuoden valtion budjettiesityksessä, mutta hankkeen vakinaistaminen on edelleen auki.

Maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteet on pyritty pitämään saatavilla myös korona-aikana.

Hyvinvointitapahtumat ja projektityöntekijöiden apu on tuotu tarjolle myös sähköisin välinein ja virtuaalisten tapaamisten avulla, Huotari kertoo.

Koronatilanteessa on korostunut lomituspalvelujen turvaaminen.

Mela tukee käynnissä olevia lomituksen paikallisyksiköiden yhdistymisiä tukihankkeen avulla. Hankkeessa yksiköille tarjotaan työkaluja muutoksen läpivientiin ja palvelujen kehittämiseen.

Tulevat lomitusyksiköt toimivat laajoilla maantieteellisillä alueilla. Hankkeessa on kehitetty monipaikkaisuuteen perustuvaa toimintamallia ja asiakaspalvelua. Myös lomittajien saatavuuden ja ammattitaidon varmistamiseen on etsitty ratkaisuja.

Lomituksen uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Lue lisää

Maaseudun ääni viehättää yhä useampia

Kotieläintiloille riitti lomittajia koronasta huolimatta

Viljelijä tarvitsee enemmän

Viljelijäkyselyn tulos: Viljelijät aikovat vähentää ruuantuotantoa ensi vuonna kustannuskriisin takia