Maatalous

Maatalouden työturvallisuus laahaa muita aloja perässä: yrittäjistä ja työntekijöistä iso osa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön sekä valvonnan ulkopuolella EU:ssa

33 Euroopan maan tutkijat suosittelevat kokoamansa tiedon perusteella EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan sisällytettäväksi alan työterveys- ja työturvallisuustyötä.
Kari Salonen
Suomi on EU:n tasolla positiivinen poikkeus maatalousalan työturvallisuudessa, mutta myös täällä riittää kehitettävää. Arkistokuva maidontuottaja Ville Hakalasta, joka käyttää työssään navetassa moottoroitua hengityssuojainta.

Maatalous on työperäisten terveysongelmien esiintyvyydellä mitattuna yksi riskialtteimmista toimialoista Euroopan unionissa. Työtapaturmat ja työperäiset sairaudet ovat yleisiä maataloustyössä ja osa tapauksista jää tilastoimatta, tiedottaa TTS Työtehoseura.

Maatalousalan turvallisuuskulttuuria, turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa EU-tasolla, kansallisella tasolla ja tilatasolla tarkasteltiin syksyllä 2021 päättyneessä Sacurima-hankkeessa. Hanke toi yhteen yli sata tutkijaa 33 eurooppalaisesta maasta ja neljästä kumppanimaasta.

Tutkijoiden yhteistyö osoitti, että EU-tasolla enemmistö maatalousyrittäjistä ja myös alan palkkatyöntekijöistä on työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön, valvonnan ja neuvonnan ulkopuolella. Monelta puuttuu myös työtapaturmiin, työkyvyttömyyteen ja työeläkkeisiin liittyvä vakuutusturva.

Alan työperäisistä sairauksista, työtapaturmista ja jopa työperäisistä kuolemista iso osa jää tällä hetkellä toteamatta, tutkimatta ja tilastoimatta.

Maatalous laahaa siis pahasti monia muita toimialoja jäljessä työterveyden ja työturvallisuuden osalta. Alalta puuttuu turvallisuuskulttuurin kehittymistä tukevaa lainsäädäntöä, valvontaa ja neuvontaa. Lisäksi puuttuu työyhteisön jäsenistä rakentuva työsuojeluorganisaatio, sillä usein yrittäjä vastaa yksin kaikesta.

Hanke tiivisti työnsä perusteella suosituksensa tilanteen korjaamiseksi viiteen toimenpiteeseen, joita on esitelty myös Brysselissä EU-komissaarille. Toimenpiteiden mukaan EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan on sisällytettävä alan työterveys- ja työturvallisuus ja perustettava eurooppalainen asiantuntijaverkosto edistämään aihealuetta maatalousalalla.

Lisäksi EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan on saatava rahoitusta aihealueen edistämiseen ja kehitettävä asiaa edistäviä kansallisia koulutusohjelmia alan yrittäjille ja työntekijöille. Viides toimenpidesuositus on EU-alueen virallisten aihealueeseen liittyvien tilastojen saaminen ajan tasalle.

TTS:n mukaan Suomi on EU:n tasolla positiivinen poikkeus, mutta myös täällä riittää kehitettävää.

Tilakoon kasvaessa tulevaisuuden tiloilla tyypillisesti investoidaan ja palkataan työvoimaa. Tällöin turvallisuuskulttuuri alkaa muistuttaa muita toimialoja. Hyvään turvallisuuskulttuuriin pyrkiminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän maataloustuotannon edellytys, josta pienempienkin tilojen kannattaisi ottaa mallia, TTS muistuttaa.

Sacurima-hankkeen tuorein raportti on luettavissa täällä.

Lue lisää

Opiskelijakaksikko teki voittovideon: Maatilan työturvallisuus on asenteesta kiinni

Työterveyslaitos: Sairauspoissaolojen kasvu koronatartuntojen myötä voi aiheuttaa merkittävää haittaa

Viljelijä, ota nämä oireet vakavasti – voivat kieliä työn aiheuttamasta allergiasta tai astmasta

Lisää vaikuttavuutta työtapaturmien torjuntaan