Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Maatalous

Luomutilalla voi katovuonna käyttää tavanomaista rehua – ehdot ovat tiukat ja vaativat toimia nyt

Jos luomukotieläintila on menettänyt satonsa, on maaseutusihteeri kutsuttava toteamaan tilanne nyt. Ilman tilannekatsausta ei ole mahdollista saada poikkeuslupaa tavanomaisesti tuotetun rehun käyttöön.
Johannes Tervo
Satovahinkoja on niin tavanomaisesti viljellyillä kuin luomupelloilla.

Luomukotieläintila voi hätätilanteissa, kuten oman sadon menetyksessä tai ellei ole saatavilla luomurehua, käyttää tavanomaisesti tuotettua rehua eläinten ruokinnassa.

Lupaa tavanomaisen rehun käyttöön ei kuitenkaan saa automaattisesti, muistuttaa MTK:n luomuverkoston puheenjohtaja Jaana Elo.

"Nyt tärkeintä on kutsua kunnan maaseutusihteeri toteamaan kato, jos sellainen on. Lumen alta tai kynnetystä pellosta sitä ei voi enää todeta. Ilman katoilmoitusta lupaa tavanomaisen rehun käyttöön ei voida myöntää", Elo sanoo.

Luomutilalle voidaan myöntää lupa tavanomaisen rehun käyttöön, jos rehusato menetetään, luomua ei ole saatavilla tai tuotannolle asetetaan rajoituksia erityisesti poikkeuksellisten sääolosuhteiden, tartuntataudin puhkeamisen, myrkyllisten aineiden aiheuttaman saastumisen tai tulipalon vuoksi.

Lupaa haetaan Elintarviketurvallisuusvirastosta luomuvalvontalomakkeella 9b.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava selvitys sadon tai varastojen menetyksestä, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen satokaudella vahvistama ilmoitus tapahtuneesta satovahingosta, siihen johtaneista syistä ja arvio satovahingon laajuudesta, kopio ajantasaisesta varastokirjanpidon taseesta ja ruokintasuunnitelma, josta käy ilmi rehun käyttö poikkeusta haettavalla ajanjaksolla.

Poikkeuksen myöntäminen edellyttää toimijalta erityisen huolellista kirjanpitoa eläinten ruokinnasta poikkeuksen aikana.

"Kaikkea tämän vuoden satoa ei ole vielä korjattu, joten katomäärän todellisuutta ei vielä tiedetä. Tilannetta kartoitetaan ja on hyvä muistaa, että saatavilla on myös luomusiirtymävaiheen viljaa, joka tulee ensisijaisesti käyttää", Elo muistuttaa.

Lue lisää

Väyrysen kansalaispuolue: Suomen on uudistettava maatalouspolitiikkansa huoltovarmuuden takia

Myöhäisten puintien mielekkyys ja kannattavuus syytä arvioida – hometoksiinien haitat eläimille vaarana

Viljojen puinnit loppumassa, öljykasveja vielä korjataan

MTK:n johtokunta perää katotiloille lisää tukea ja ymmärrystä myös yrityksiltä