Maatalous

Korkeakoulut ratkovat maatalouden ongelmia – mukana paaleja, älykästä ruokintaa ja lämpökuvausta

Yhdessä hankkeessa kehitetään lämpökuvausta eläinten hyvinvoinnin seuraamisessa.
Markku Vuorikari
Yksi hanke testaa digitaalista paalivarastoa, jonka avulla tuottaja voi suunnitella toimintaansa sekä seurata laatua ja hävikkiä.

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut kolme uutta maaseudun innovaatioryhmää. Korkeakoulujen koordinoimien innovaatioryhmien ideana on ratkaista ongelmia, joiden selättämisestä on merkittävää käytännön hyötyä koko maa- ja metsätaloussektorille.

Digipaali-hanke kehittää palvelua, jolla voidaan kerätä tietoja paaleista. Paalattaessa paaliin liitetään tunnistin, jonka avulla se voidaan jäljittää.

Hanke testaa digitaalista paalivarastoa, jonka avulla tuottaja voi suunnitella toimintaansa sekä seurata laatua ja hävikkiä. Digipaali-innovaatioryhmää koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu.

Älyrehu-hankkeessa kehitteillä on mittausjärjestelmä, jolla tuottaja voi seurata yksittäisen lehmän hyvinvointia, ja määritellä ruokintaa sen mukaan. Innovaatioryhmää koordinoi Oulun yliopisto.

Kuvaa nautaa -hanke taas hyödyntää lämpökuvausta eläinten hyvinvoinnin seuraamisessa. Lämpökuvauksella saadaan tietoa sairauksista varhaisessa vaiheessa ennen kuin eläin oireilee silmin nähden tai sen tuotanto laskee.

Lämpökuvien tulkitsemiseksi niiden tietoja verrataan eläinlääkäreiden havaintoihin. Tavoitteena on rakentaa tuottajien käyttöön soveltuva sovellus. Tätä innovaatioryhmää koordinoi Savonia ammattikorkeakoulu.

Maaseudun innovaatioryhmien tuloksia jaetaan European Innovation Partnership -verkostossa. Ryhmät ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014–2020.

Lue lisää

Nuorten arki saatava jo kohti normaalia

Töitä riittäisi, mutta harva hakee luonnonvara-alan opiskelijaksi

Ilmastonmuutos kasvattaa hellekuolemien määrää, kertoo tutkimus – vaikutukset näkyvät Suomessakin

Tutkijat: Puroluonto kärsii avohakkuiden ja metsäojitusten yhteisvaikutuksesta