Maatalous

Leppä capista: "Luonnonhaittakorvaus kirjattu liian loivasti"

Maatalous 29.11.2017

Ministeri pitää vallan siirtymistä jäsenmaille hyvänä. "Se tuo Suomelle liikkumavaraa", Leppä sanoo.


Markku Vuorikari
Cap-esityksessä on aiempaa strateginen ote, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä arvioi.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan capin uusissa linjauksissa luonnonhaittakorvaus on mukana, mutta se on kirjattu vielä liian heikosti, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) arvioi.

"Ei se ole hävinnyt, mutta sitä pitää lopulliseen versioon vahvistaa. Suomelle on kynnyskysymys, että olosuhteiden tasaus on capissa", Leppä kommentoi MT:lle tänään keskiviikkona julkaistua ensi versiota uudesta capista.

Joistain aiemmista Euroopan komission luonnoksista luonnonhaittakorvaus puuttui kokonaan. Suomen ja MTK:n tavoitteena on säilyttää luonnonhaittakorvaus ja suorat tuet. Suorat tuet ovat esityksessä.

Esitys antaa jäsenmaille enemmän valtaa. Leppä pitää sitä hyvänä suuntana. Esitys myös yhdistää viherryttämistoimia sekä etsii tuloja markkinoilta.

"Markkinoiden toimivuutta korostetaan. On erittäin tärkeä, että sitä edistetään yhtä aikaa sekä EU:ssa että kansallisesti", Leppä sanoo ja viittaa myös sekä EU:n että omaan aloitteeseensa kauppatapa-asiamiehestä.

Kauppalait ovat yksi keino etsiä lisätuloja markkinoilta.

Yksityiskohtia siitä, miten esitys helpottaa viljelijän hallinnollista taakkaa ei vielä paljoa ole. Lepän mukaan siihen on elementtejä, mutta se pitää saada toimimaan käytännössä.

"Esityksessä on strateginen ote. Se on hyvä, sillä se antaa jäsenmaille liikkumavaraa", Leppä sanoo.

Capin rahoitusta ei Lepän mukaan pidä siirtää jäsenmaiden vastuulle. Rahoituksen on oltava riittävää, jotta asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Esitys ei ota kantaa rahoitukseen. Komissio odottaa maatalouden budjetin sisältävää EU:n seitsemän vuoden rahoituskehyksen esitystä.

Uuden seitsemän vuoden cap-kauden pitäisi alkaa vuonna 2021, mutta se voi siirtyä jopa vuoteen 2024 saakka.

Aiheesta lisää:

EU:n uusi maatalouspolitiikka antaa pallon jäsenmaille

Aiheeseen liittyvät artikkelit