Maatalous

Biolan tähtää rahkasammalella Euroopan markkinoille: Sammalvilla kasvattaa kohta Espanjan kurkkuja

Euroopan kasvualustamarkkinoiden arvo on yhtiön mukaan yli 2 miljardia euroa.
PETE-JUKKA RINTEELA
Kurkkuja kasvamassa Biolannin kehittämällä sammalalustalla Luonnonvarakeskuksen Piikkiön kasvihuoneessa.

Biolan aikoo vallata tuottamallaan sammalvillalla osan eurooppalaisista kasvualustamarkkinoista. Sammalvillan odotetaan Biolanin mukaan syrjäyttävän Euroopassa tähän mennessä yleisesti käytetyn fossiilisen kivivillan.

Biolanin tuotetta alkaa valmistaa sen tytäryhtiö Novarbo.

Novarbo tuottaa Mosswooliksi nimetyn kasvualustalevyn VTT:n ja Luonnonvarakeskus Luken kehittämällä ja patentoimalla teknologialla.

Kasvualustan pääraaka-aine on suomalainen rahkasammal. Se kerätään Biolanin tytäryhtiön EcoMoss Oy:n kehittämällä patentoidulla korjuutekniikalla.

Yhtiön mukaan sammalta ei korjata luonnontilaisilta tai luonnonsuojelusoilta vaan kitumaasoilta, joilla ojitus metsämaaksi on epäonnistunut.

Korjuussa suota ei myöskään kuorita paljaaksi vaan elävästä sammalkerroksesta kerätään vain osa. Kerätystä massasta erotetaan vesi, joka palautetaan takaisin maaperään.

"Uuden, ympäristöystävällisen korjuutekniikan ansiosta suo palautuu ennalleen muutamassa vuodessa", kertoo Novarbon tekninen asiantuntija ja Mosswool-hankkeen projektipäällikkö Petri Konttinen.

Keski-Euroopassa yleisesti käytettävä kivivilla on erittäin ongelmallinen tuote, koska sitä ei ole mahdollista sellaisenaan kierrättää tai käyttää uudelleen.

"Vuosittain vaihdettavia kivivilla-alustoja ei EU-määräysten mukaisesti saa viedä kaatopaikalle eikä ajaa penkkaan. Ne eivät myöskään pala eivätkä maadu."

Konttisen mukaan kivivillainen, juurimassalla täyttynyt alusta pitää ensin viedä jälleenkäsittelylaitokseen, joka erottelee kiviaineksen ja juurimassan toisistaan. Sen jälkeen kivi pitää vielä kuljettaa seuraavaan paikkaan, jossa sitä ehkä voidaan jatkokäyttää.

"Sammalvillasta tehty kasvualustalevy sen sijaan pystytään kompostoimaan sellaisenaan."

Novarbo on saanut 2,44 miljoonaa euron rahoituksen EU:n pk-yrityksille suunnatusta Horisontti 2020 -ohjelmasta sammalvillan kasvualustatuotannon kehittämiseen. Osa rahoituksesta käytetään uuden tuotantolaitteiston rakentamiseen.

Biolan odottaa sammalvillan avaavan yhtiölle tien merkittäville vientimarkkinoille. Kasvualustojen markkinan arvioidaan olevan Euroopassa yli kahden miljardin euron arvoinen.

Markkinoiden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa 6–7 prosenttia.

"Rakennamme Mosswoolista ehdottomasti vientituotetta. Oma kotimarkkinamme on teollisen tuotannon mittakaavaa ajatellen liian suppea. Sen sijaan koko Euroopan tasolla sammalvillasta pystytään tekemään Suomelle seuraava viennin hittituote", Konttinen toteaa.

Mosswool-alustalla kurkkusato kasvaa Luken tekemien testien mukaan paremmin kuin perinteisellä kivivillalla.

Kun kivivillalla tuotetun kurkkusadon vertailumääräksi otettiin 100 kiloa, sammalkasvualustalla saatiin vastaavaksi sadoksi 107 kiloa.

Kasvihuoneviljelyn kärkimaita Euroopassa ovat esimerkiksi Espanja, Hollanti ja Italia.

Lue lisää

Turpeen käyttö vaakalaudalla – EU-säädös uhkaa kiristää kasvihuoneiden, Neovan ja koko Euroopan puutarha-alan rahoitusta, jos kohteiden luokittelua ei muuteta

Kasvihuoneen opettavainen työmaa – "Aika on purkaa ja aika rakentaa"

Voisiko rahkasammalta kasvattaa ennallistetuilla soilla? – korjuusta parjattu Biolan rahoittaa gradututkimusta

"Turvekeskustelun äärimmäinen vastakkainasettelu harmittaa" – Jalasjärvellä soiden vaalea pintakerros pannaan pakettiin