Maatalous

Eläinten hyvinvointilaki lausuntokierrokselle

Maatalous 21.12.2017

Ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle.


Markku Vuorikari
Lakiehdotuksessa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa eläinten tarpeista.

Uudistetun lain tarkoituksena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja suojelu, sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen.

Uusilla säännöksillä eläinten hyvinvoinnin tilaa parannettaisiin ja eläinsuojelun valvontaa ja viranomaisten keinoja puuttua epäkohtiin tehostettaisiin. Hyvinvointivaatimuksia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin ja luotaisiin nykyaikainen, rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laintasoinen sääntely.

"Tätä lakia on odotettu pitkään ja nyt saamme sen vihdoin lausuntokierrokselle", toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Hän luonnehtii nyt lausunnoille lähtevää lakiluonnosta tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, joka parantaa monin tavoin eläinten hyvinvointia.

"Erityisesti olen tyytyväinen siitä, että kivunlievitys nupoutuksen ja muiden kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä tulee nyt pakolliseksi. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on pitkäjänteistä työtä, jota tehdään tiiviissä vuoropuhelussa eläinten omistajien kanssa", Leppä sanoo.

"Ehdotuksen valmistelussa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa eläinten tarpeista ja kyvyistä ja sen tueksi teetettiin useita kyselyitä ja selvityksiä", kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. "Valmistelussa on tehty laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja niiden edustajat ovat olleet mukana lakiehdotuksen valmistelun ohjaus- ja työryhmissä", Husu-Kallio mainitsee.

Lakiehdotus nostaa esille eläinten kunnioittamisen sekä eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisen.

Lakiehdotuksessa esitetään muun muassa tiineytyshäkkien kieltoa, hevosten ja muiden kuin maidontuotantoon käytettävien nautojen jatkuvan kytkemisen kieltoa, tarkennuksia löytöeläinten ja loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoon, pakollista kivunlievitystä kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä sekä eläinjalostusta koskevien säännösten selkeyttämistä ja tarkempaa määrittelemistä.

Lausuntokierrokselle lähtenyttä lakiehdotusta voi kommentoida osoitteessa Lausuntopalvelu.fi, josta myös löytyy lakiehdotus ja runsaasti muuta ehdotukseen liittyvää tietoa.

Lailla uudistettaisiin tällä hetkellä voimassa oleva eläinsuojelulaki, joka on vuodelta 1996. Lausuntoaikaa on 28.2.2018 asti.

Lain on tavoitteena tulla voimaan maakuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2020.

Aiheeseen liittyvät artikkelit