Maatalous

Nauta-lehti: Vasikkaankin iskee iltavilli

Maatalous 27.12.2017

Nelijalkaisilla on "yleiseläimellinen" leikkiinkutsuasento.


Markku Vuorikari
Leikki voi ylittää lajirajat.

Vasikka tarvitsee kavereita ja leikkiä, maidontuottaja ja eläinlääketieteen tohtori Ann-Helena Hokkanen kirjoittaa uusimmassa Nauta-lehdessä.

Leikki tarttuu. Kun yksi vasikka aloittaa, muut liittyvät mukaan, Hokkanen toteaa.

Eri eläinlajienkin välillä leikki voi tarttua. Esimerkiksi koirat voivat leikkiä nautojen kanssa.

Nelijalkaisilla eläimillä on oma tyypillinen leikinaloitusasento, jossa eläimen takapää on etupäätä korkeammalla ja pää alhaalla, Hokkanen kuvaa.

"Tämä 'yleiseläimellinen' ilmiö on erityisen selvä koirilla, ja myös ihminen voi saada eläimen leikkimään kumartumalla eteen, nojaamalla käsiään koukistettuihin polviin ja heiluttamalla päätään alhaalla."

Vasikoilla leikkiä esiintyy Hokkasen mukaan eniten 2–3 kuukauden iässä.

Leikkimisen voivat laukaista esimerkiksi uudet esineet tai ruuan tai kuivikkeiden jako. Usein myös ilta on leikille otollista aikaa.

Hokkasen mukaan leikki itsessään on arvokasta, sillä se tuottaa mielihyvää. Leikillä on kuitenkin myös paljon muita tärkeitä tehtäviä.

Nauta on laumaeläin, jolle on tärkeää osata toimia laumassa ja kokea olonsa turvalliseksi.

Leikki parantaa nautojen sosiaalisia suhteita ja kohentaa eläinten kykyä kohdata uusia asioita. Leikkiessään vasikat opettelevat hallitsemaan tunteitaan ja kommunikoimaan lajitovereiden kanssa.

Leikki myös kehittää sydäntä ja verenkiertoelimistöä, luita ja lihaksia sekä tasapainoa, Hokkanen luettelee.

Juoksuleikit kehittävät pakenemiskykyä, mikä on ollut saaliseläimen lajinkehityksessä tärkeää.

Hoitaja voi leikin avulla tarkkailla, ovatko eläinten olot kunnossa, sillä hoidolla ja olosuhteilla on suuri merkitys leikin onnistumiselle.

"Leikkiin tarvitaan tilaa, energiaa, stressitön olo ja lajitovereita, joiden kanssa leikkiä. Eläimen on myös oltava suhteellisen terve, jotta se leikkii", Hokkanen luettelee.

Juoksuleikit vaativat tilaa ja pitävän alustan. Ympäristössä täytyy myös olla sopivasti virikkeitä, kuten kuivikkeita.

"Jokainen mahdollisuus leikkiin on arvokas, sillä naudan lapsuus on lyhyt ja opittavaa on paljon", Hokkanen sanoo.

Nauta-lehden juttu

Aiheeseen liittyvät artikkelit