Maatalous

Pitäisikö tukihakuohjeista olla tarjolla selkoversiot? – Vertaa eläinmääräilmoituksen tekstiä selkokieliseen ohjeeseen

Maatalous 14.01.2018 Tampere

"Teksti on aika toivoton", totesivat Selkokeskuksen asiantuntijat kääntäessään tukihakuohjetta selkokielelle.


Jukka Pasonen
Ahlmanin maatalousoppilaitoksen oppilaat vertailivat eläinmääräilmoituksen tekstiä selkokieliseen versioon. Monen mielestä selkokieli oli helpompaa ja siten parempaa.

Maaseudun Tulevaisuus pyysi Selkokeskuksen asiantuntijoita kääntämään selkokielelle pienen pätkän eläinten hyvinvointikorvauksen tukihakuohjeesta. Tuomio oli tyly:

”Teksti on aika toivoton. Kirjoittaja ei ole ollenkaan ajatellut, kenen tekstiä pitäisi lukea. Arvelisin, että tavallisen eläintilallisen mahdollisuudet saada tästä selvää ovat aika pienet. Teksti ei vastaa sitä, mitä hallintolain pykälä 9 vaatii: viranomaisen kirjoittaman tekstin on oltava kieleltään selkeää, ymmärrettävää ja asiallista.”

Alla on pätkät Eläinmääräilmoituksen alkuperäisestä ja selkokielisestä versiosta, joka on tehty esimerkinomaiseksi tätä lehtijuttua varten. Lue lopusta myös Ahlmanin maatalousoppilaitoksen oppilaiden mietteet versioista.

Alkuperäinen:

Korvauksenhakijan on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sika- ja siipikarjatilojen vuoden 2017 toteutuneet eläinryhmittäiset eläinmäärät 15.2.2018 mennessä eläinmääräilmoituksella Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179. Nämä ilmoitetut eläinmäärät ovat lopullisen korvauksen laskennan perusteena, kuitenkin siten, että korvaus maksetaan korkeintaan sen eläinmäärän mukaan, mitä hakija on ilmoittanut sitoumuksen hakemisen yhteydessä. Nauta-, lammas- ja vuohitilojen eläinmäärät hallinto saa suoraan eläinrekistereistä.

Selkokielinen:

Ilmoita kunnan maaseutuelinkeino­viranomaiselle, kuinka paljon sinulla oli sikoja tai siipikarjaa vuonna 2017. Voit tehdä ilmoituksen eläinmäärästä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179. Ilmoitus eläinmäärästä on tehtävä 15.2.2018 mennessä.

Viranomainen laskee hyvinvointikorvauksesi määrän. Korvausmäärän laskussa viranomainen ottaa huomioon eläinmäärän, jonka olet aikaisemmin ilmoittanut, kun olet hakenut hyvinvointikorvauksen sitoumusta. Voit saada korvausta korkeintaan siitä eläinmäärästä, jonka olet silloin ilmoittanut viranomaiselle.

Sinun ei tarvitse tehdä eläinmääräilmoitusta, jos sinulla on nautoja, lampaita tai vuohia. Viranomainen saa niiden määrän tietää suoraan eläinrekisteristä.

Selkokielistä ja alkuperäistä tekstiä vertailtiin MT:n pyynnöstä Ahlmanin maatalousoppilaitoksessa.

Eläintenhoitajan tutkintoa opiskelevat Ninni Helenius, Anni Makkonen, Rosa Lindgren, Hanna Partanen, Sanna Niemelä, Iida Hakala ja Veela Kärhä tutkivat tukioppaan tekstiä ja vertaavat sitä Selkokeskuksen kääntämään.

Toisen vuoden aikuisopiskelijat ovat juuri saaneet oppia maatalous- ja tuotantoeläintuista, joten aivan pihalla aiheesta he eivät ole. Opiskelijat eivät pidä esimerkkitekstiä pahimpana mahdollisena.

”Tämä on ihan selkeää. Tai olisi, jos tuossa olisi sana aikaisemmin. Miksi selvä asia pitää ilmaista niin hankalasti?”

”Putosin kärryiltä jo ensimmäisessä kappaleessa”, joku paljastaa.

Selkokieli jakaa mielipiteitä.

”Selkokieli on parempaa.”

”Selkoversion sanajärjestykset ja lyhyemmät lauseet helpottavat.”

”Selkokieli tuntuu lapselliselta, ei ollenkaan kieleltä, jota viranomainen käyttäisi.”

Viherryttämistuesta kertova Maaseutuviraston teksti kirvoittaa opiskelijoilta paljon enemmän kritiikkiä.

”Joidenkin tekstien kohdalla vaikuttaa, että kyse on kompakysymyksistä. Esimerkiksi ympäristökorvaustentti oli niitä täynnä,” eläinten hoidon opettaja Elina Klemelä suomii.

Aiheeseen liittyvät artikkelit