Maatalous

Luke selvittää viljelijöiden näkemykset: Miten maatalous selviää ilmastonmuutoksesta

Tutkijat toivovat runsaasti vastauksia, jotta vastauksilla olisi aidosti painoarvoa tulevaisuuden päätöksenteossa.
Jaana Kankaanpää
Miten maatalouden käy, kun ilmasto muuttuu? Katoavatko kasvillisuutta suojaavat lumiset talvet ja loppuuko maata kuohkeuttava routa? Lisääntyvätkö kasvitaudit? Entä mitä viljelijät kaiken tämän edessä voivat tehdä?

Luonnonvarakeskus Luke kartoittaa viljelijöiden näkemyksiä ilmastonmuutoksesta sekä siihen varautumisesta. Kaikki maataloustukia hakeneet viljelijät ovat saaneet tällä viikolla Lukelta kyselylinkin sisältävän sähköpostiviestin.

Luken tutkija Jaana Sorvali ja tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio korostavat tutkimuksella kerättävän tiedon tärkeyttä. Tutkimuksen avulla viljelijöiden näkemykset saadaan kartoitettua poliittisen päätöksenteon tueksi.

"Viljelijöiden näkemysten ottaminen osaksi päätöksentekoa on tärkeää, jotta saamme toimivat maatalouspoliittiset ohjauskeinot ja onnistumme tehokkaasti sopeutumaan ja hillitsemään ilmastonmuutosta sekä kehittämään maatalouttamme tulevat mahdollisuudet ja haasteet huomioiden", Peltonen-Sainio kertoo.

Kyselyssä kartoitetaan myös viljelijöiden näkemyksiä parhaista tuotantotavoista sekä heidän arvojaan. Sorvalin mukaan niillä tutkijat pystyvät tukemaan tutkimustulosten tulkintaa.

Sorvali toivoo mahdollisimman monen viljelijän osallistuvan kyselyyn, vaikka kysely onkin laaja.

"Jos kyselyyn vastaa 10 prosenttia viljelijöistä, meillä on koossa pienen joukon näkemys asioista. Se vaikeuttaa yleistettävien johtopäätösten tekoa.”

Sähköpostitse lähetettävä kyselylinkki on henkilökohtainen, joten halutessaan täyttämisen voi välillä keskeyttää ja palata myöhemmin jatkamaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäi.

Vastaajille on tarjolla myös porkkana: vastaajien kesken arvotaan 1 000 euron arvoinen kameralla varustettu drone eli lennokki. "Sillä voittaja voi tarkastella yläilmoista kasvukauden etenemistä omilla lohkoillaan."

Kyselyyn voi vastata 7. helmikuuta asti.

Viljelijöiden sähköpostiosoitteet Luke on saanut tutkimusta varten Maaseutuvirastosta.

Jos haluaa saada kyselylomakkeen postitse paperisena tai ei ole syystä tai toisesta saanut kyselylinkkiä sähköpostiinsa, sitä voi tiedustella Jaana Sorvalilta, jaana.sorvali@luke.fi tai 050 435 4910.

Lue lisää

Lintukuvaaja seuraa talvien muuttumista aitiopaikalta: "Muutos on ylivoimaisesti nopeampaa mitä se on ikinä ollut, eivätkä eläimet ehdi sopeutua siihen"

Kokoomuksen Orpo Uutissuomalaiselle: Liikennepolttoaineiden verotus on nyt tapissa – torjuu veronkorotukset tällä ja ensi vaalikaudella

"Yritysten rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa on suuri", toteaa HKScanin Tero Hemmilä hiilineutraaliustavoitteesta

Kuunnelkaa Taalasta