Maatalous

Syke tutki: Viljelijät positiivisen kiinnostuneita kierrätyslannoitteista

Maatalous 24.01.2018

Turvallisuus kuitenkin huolestuttaa, siksi jätevesilietteisiin suhtaudutaan epäillen.


Jarmo Palokallio
Kierrätyslannoitteiden raaka-aineena käytetään muun muassa metsäteollisuuden sivutuotteita.

Viljelijät suhtautuvat myönteisesti kierrätyslannoitteisiin. Erityisesti kierrätysravinteet kiinnostavat luomuviljelijöitä.

Valtaosa viljelijöistä kaipaa kuitenkin enemmän tietoa kierrätyslannoitteiden käytöstä ja tutkimuksesta.

Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen Syken tutkimuksesta, johon haastateltiin 672 suomalaista ruuantuottajaa.

Tutkimuksen toteuttajana oli Syken vetämä Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle -hanke.

Kyselytutkimuksen lisäksi hankkeessa tuotetaan myös viljelijöiden kaipaamaa tutkimustietoa testaamalla biokaasulaitoksen mädätteestä jalostettua kierrätyslannoitetta pelto- ja kasvihuonetuotannossa.

Kyselyn perusteella kierrätyslannoitteissa pidetään tärkeänä paitsi tehokkuutta ja kilpailukykyisyyttä myös käytön turvallisuutta. Siksi moni vastaaja vierasti esimerkiksi jätevesilietteistä ja teollisuuden sivuvirroista jalostettujen kierrätyslannoitteiden käyttöä.

Vastanneista noin kolmasosalla oli kokemuksia kierrätyslannoitteista. Kokeiluun houkuttivat odotukset paremmasta sadosta ja suotuisista vaikutuksista peltomaan rakenteeseen sekä väkilannoitteita alhaisempi hinta.

Kierrätysravinteita testanneista 70 prosenttia oli vähintään tyytyväisiä niiden käyttöön. Vain muutama vastaaja oli pettynyt niillä saavuttamaansa lopputulokseen.

Myös lannoitteiden hankinnan, vastaanoton ja varastoinnin sujumiseen oltiin valtaosaltaan tyytyväisiä. Levityksessä haasteiksi koettiin mahdollinen paha haju ja siinä tarvitun kaluston saatavuus.

Kierrätyslannoitteilla tarkoitetaan esimerkiksi eloperäisistä biomassoista tai teollisuuden sivuvirroista jalostettuja valmisteita.

Syken erikoistutkijan Tanja Myllyviidan mukaan kysely rohkaisee myös tutkijoita. Jatkossa on hänen mukaansa tarpeen tiivistää viljelijöiden ja tutkijoiden keskinäistä tietojenvaihtoa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit