Maatalous

Jätteet kasaantuvat Rauman broileritehtaalla – "Tällä hetkellä jätteet tehtaan pihamaalla eivät ole terveysvaara"

Maatalous 13.02.2018

Huomautuksia ei ole annettu, mutta tilannetta seurataan, kun kevät lähenee ja lokkiongelma pahenee.


Juha Sinisalo
Rauman pakkauslinjaston ongelmat ovat johtaneet siihen, että suuri määrä raaka-ainetta päätyy jätteeksi.

HK Scanin Rauman siipikarjalaitoksen käynnistysvaikeudet ovat poikineet monen muun ongelman lisäksi jätepulman. Viranomaiset seuraavat sitä tarkkaan, mutta mitään huomautuksia tai kehotuksia tehtaalle ei toistaiseksi ole annettu, Eviran lihantarkastusyksikön johtaja Marjatta Rahkio kertoo.

"Tällä hetkellä jätteet tehtaan pihamaalla eivät ole terveysvaara. Nyt on sellainen aika, että lokkiongelma ei ole pahimmillaan", Rahkio sanoo.

Hänen mukaansa jätettä ja sivutuotetta syntyy Raumalla paljon ja kokonaisuuden hallinta on vaikeaa.

"Kun linja pysähtyy, on määritelty tarkkaan, kuinka kauan se voi olla pysähdyksissä ennen kuin linjalla olleet linnut täytyy laittaa jätteeksi", Rahkio kertoo. "Näin pidetään yllä turvallisuutta ja hygieniatasoa."

Rahkion mukaan se, että Raumalla nyt syntyy paljon jätettä, kertoo osaltaan, että tehtaan omavalvonta toimii.

"Mutta tietysti kaikkien tavoite olisi, että linjasto toimisi niin kuin pitää ja linnut päätyisivät elintarvikkeeksi."

Syntyvä jäte pitää säilyttää ensisijaisesti sisätiloissa, Rahkio kertoo. Jos varastotila sisällä loppuu, jätettä saatetaan joutua pitämään jonkin aikaa ulkona.

"Silloin sen pitää olla suojattuna, etteivät lokit ja muut haittaeläimet pääse siihen käsiksi."

Lokit ovat hänen mukaansa todella tarkkoja. "Ei tarvitse olla kuin yksi nakki pihalla, niin lokki näkee sen korkealta."

Jätettä on hänen mukaansa pidetty Raumalla ulkona lähinnä poiskuljetusta odottamassa. "Ei siinä määrin, että siitä olisi aiheutunut terveyshaittaa."

Kevättä kohti lokkien määrä kasvaa, jolloin ulkovarastoinnin hygieniaan on kiinnitettävä enemmän huomiota, Rahkio toteaa.

Hän uskoo, että tehtaalla asia on huomioitu ja jos ongelmat jatkuvat, yritys hankkii peitteellisiä ja suojattuja kontteja jätteen varastointiin.

Tilannetta Raumalla valvovat tarkastuseläinlääkärit, jotka ovat Eviran alaisia.

Keskitymme Raumalla parhaillaan uuden yksikön käynnistämisen loppuunsaattamiseen. Käyttöönotto ja prosessi ovat kehittyneet vähitellen kohti tavoitetasoa, mutta tuotantolinjamme läpimeno ei kuitenkaan vielä ole siellä, kommentoi tilannetta HK Scanin viestintäjohtaja Mikko Saariaho.

"Meillä on tarkka prosessi sovittuna elintarvikekäyttöön kelpaamattoman materiaalin käsittelystä ja kehitämme tätä osa-aluetta osana Rauman yksikön käyttöönottoprojektia. Teemme myös tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa asiassa. Toimimme viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jatkojalostukseen kelpaamattoman sivuvirran määrä Raumalla on vähentynyt viime viikkoina samalla, kun toimituskykymme on parantunut."…

Lisätty klo 16.20 HK Scanin viestintäjohtajan kommentit.

Aiheeseen liittyvät artikkelit