Maatalous

Eettisesti tuotetut eläinperäiset elintarvikkeet ovat saamassa oman hyvinvointimerkinnän

Maatalous 13.03.2018

Muun muassa kauppa suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Tavoite on, että kolmen vuoden kuluttua merkintää kehittävällä hankkeella on ehdotus valmiina merkin käyttöönottamisesta.


Jaana Kankaanpää
Hyvinvointimerkinnän tarkoitus on muun muassa auttaa kuluttajia valitsemaan eettisesti tuotettua ruokaa.

Suomessa kehitetään hyvinvointimerkintää eettisesti tuotetuille eläinperäisille elintarvikkeille.

Tavoite on, että kolmen vuoden kuluttua merkintää kehittävällä hankkeella on ehdotus merkin käyttöönottamisesta naudanlihan, maidon, sianlihan, kananmunien, siipikarjan lihan ja lampaanlihan tuotannossa

Pakkausmerkinnän tarkoitus on helpottaa kuluttajia tekemään ostospäätöksiä, auttaa julkisten hankintojen vaatimusten suunnittelua sekä edistää eläinten hyvinvointia ja suomalaisten, laadukkaasti ja eettisesti tuotettujen elintarvikkeiden vientiä, Luonnonvarakeskus Luke tiedottaa.

Hanke eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämiseksi käynnistettiin keskusteluilla, joissa on ollut alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan alan sekä järjestöjen ja tutkijoiden edustajia.

Keskustelut osoittivat, että merkintää pidetään tarpeellisena ja myös kauppa ja erilaiset järjestöt suhtautuvat siihen myönteisesti, kertoo Luken tutkimusprofessori Jarkko Niemi.

Merkinnän edellytyksistä oli erilaisia mielipiteitä.

Yhtäältä koettiin, että merkinnän kehittämisessä tulisi keskittyä Suomessa jo olemassa oleviin vahvuuksiin. Toisaalta arvioitiin moniportaisen, tiukoin kriteerein kehitetyn merkin palvelevan kuluttajia parhaiten.

Seuraavaksi selvitetään, millainen hyvinvointimerkintä vastaisi kuluttajien toiveisiin sekä millaisia vaatimuksia ja kustannuksia se aiheuttaisi alkutuotannolle ja teollisuudelle. Samalla arvioidaan merkinnän kannattavuutta.

Kriteerien asettaminen eläinten hyvinvoinnille, hyvinvointitoimenpiteiden toteutus ja valvonta ja niistä viestiminen haastavat jokaisen portaan tuottajista kuluttajiin, sanoo eläinten hyvinvointikonsultti Essi Wallenius.

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä on kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto.

Hankkeen toteuttavat Luke ja Pellervon taloustutkimus PTT ry. Lukesta mukana on Eläinten hyvinvointikeskus EHK.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT