Maatalous

Siilinjärvi kielsi järviveden käytön vuokrapelloillaan: "Tämä on puhdas kosto"

Maatalous 13.03.2018

Päätöksen taustalla on vuonna 2010 sattunut jätevesipumppaamon vuoto.


Pekka Fali
Päätöksen taustalla ei Pitkäsen mukaan ole kuitenkaan raha, vaan enemmänkin asenne maataloutta kohtaan.

Siilinjärven kunta on päättänyt kieltää järviveden käytön kasteluvetenä kunnan omistamilla vuokrapelloilla. Päätös syntyi kunnanhallituksessa äänin 5–4.

Päätöksen taustalla on vuonna 2010 sattunut jätevesipumppaamon vuoto. Vuodon seurauksena erään viljelijän sipuli-, kurkku- ja tillisato pilaantuivat. Lisäksi myös tihkukasteluputkistosta tuli käyttökelvoton.

Itä-Suomen hovioikeuden asiasta tekemän ratkaisun mukaan kunnan piti jätevesipumppaamon vuodon takia maksaa vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yli 700 000 euroa.

Kiellon tavoitteena on siis ehkäistä sitä, että kunta joutuisi jatkossa maksamaan vastaavanlaisia korvauksia.

Itsekin maatilaa pyörittävä kunnanhallituksen jäsen Marjaana Pitkänen (kesk.) ei ymmärrä kunnanhallituksen päätöstä. Hän muistuttaa, että kunnan omistamat pellot kattavat vain runsaat kaksi prosenttia Siilinjärven viljelyalasta.

"On täysin naurettava ajatus, että muka estetään viemäriverkon vahingot kieltämällä kastelu noilla pelloilla. Kaikki muu peltoala jää sen korvauksen piirin, jota tällä pyritään estämään", Pitkänen sanoo.

Pitkäsen mukaan viljelijöille ei ole olemassa mitään todellista vaihtoehtoista kastelumenetelmää, kun huomioidaan viljelyn kannattavuus.

"Jos edes olisi teoriassakaan mahdollista, että vesi otettaisiin vesijohtoverkostosta, eihän se enää taloudellisesti ole mahdollista", hän huomauttaa.

Kunnan vesihuoltolaitos ei edes Pitkäsen mukaan pystyisi tuottamaan viljelijöiden tarvitsemia vesimääriä.

"Tässä ei ymmärretä ollenkaan maataloutta, eikä sitä, mikä tässä on se riski. Riskihän on se, että pitäisi saada viemäriverkosto kuntoon", hän pohtii.

Päätöksen taustalla ei Pitkäsen mukaan ole kuitenkaan raha, vaan enemmänkin asenne maataloutta kohtaan.

"Tämä on minun mielestä puhdas kosto", hän viittaa kunnan maksamiin korvauksiin.

Kunnan peltoja vuokraa kuusi viljelijää. Kunta saa peltojen vuokraamisesta tuloa vuodessa 70 000 euroa.

Siilinjärven kunta omistaa peltoja yhteensä 175 hehtaarin verran. Pellot sijaitsevat pääasiassa keskustaajaman läheisyydessä sekä valtatie viiden varrella taajaman pohjoispuolella.

Lue myös:

Suomen suurin sipulintuottaja voitti kiistan Siilinjärven kuntaa vastaan –korvaukset yli 700 000 euroa

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT