Maatalous

PTT: Ruuan hinta kääntyy ylöspäin – tuottajien suupielet eivät

Maatalouden yrittäjätulo pienentyy entisestään tuotantopanosten hintojen nousun takia. Elintarvikevienti kasvaa tänä vuonna.
Markku Vuorikari
Leipävehnän tuottajahinnan lasku on PTT:n mukaan merkittävin ensi syksynä odotettavissa oleva hintamuutos.

Ruuan hinta nousee Suomessa tänä vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste.

Maatalouden tuottajahinnat pysyvät ennustejaksolla varsin vakaina kautta linjan. Sen sijaan maatalouden yrittäjätulo jatkaa laskuaan, koska tuotantopanosten hinnat nousevat.

Ruuan hinta nousee ennusteen mukaan tänä vuonna 0,8 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Elintarvikkeiden tuotantokustannukset nousevat, ja tämä kustannusnousu voidaan siirtää kuluttajahintoihin, koska ruuan kysyntä kasvaa.

”Hinnat nousevat kaikissa päätuoteryhmissä, mutta yksittäisten tuotteiden välillä on suuria eroja. Peruselintarvikkeiden hintakehitys on tasaista”, kertoo maatalousekonomisti Heini Lehtosalo.

Alkuvuonna eniten ovat nousseet maitotuotteiden hinnat, mutta tämä nousu hidastuu loppuvuodesta. Lihatuotteiden hinnat kääntyvät tänä vuonna nousuun neljä vuotta kestäneen laskun jälkeen. Myös viljatuotteiden hinnat nousevat.

Elintarvikkeiden hintojen nousu ja kulutuksen kasvu yhdessä virkeän vientikysynnän kanssa vauhdittavat elintarviketeollisuutta.

Elintarvikevienti kasvaa tänä vuonna, ja sen arvon nousua vauhdittaa elintarvikkeiden hintojen nousu kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisille elintarvikkeille on myös löydetty uusia markkinoita. Maitojauheelle on ollut maailmalla kysyntää, ja sianlihan kilpailukyky viennissä on parantunut.

Elintarvikkeissa sekä tuonti- että vientihinnat ovat nousseet. Se vähentää kotimaisen teollisuuden kohtaamaa hintakilpailua ja parantaa teollisuuden suhteellista kilpailuasemaa.

Maatalouden tuottajahinnat ovat kautta linjan suhteellisen vakaita, eikä ennustekaudella tapahdu dramaattisia nousuja tai laskuja.

Leipävehnän sato jäi viime vuonna pieneksi, joten hinta on noussut talven mittaan. Hinta kääntyy syksyllä laskuun uuden sadon myötä. Ohran ja kauran hinnat laskevat myös, mutta maltillisesti.

Kotimaan hintakehitys poikkeaa maailmanmarkkinoiden kehityksestä. Maailmalla hinnat nousevat hieman. Ero johtuu pääasiassa siitä, että meillä varastoissa on runsaammin viljaa.

Maidon hintataso Suomessa on vakaa. EU:ssa maidon hinta kääntyy ennustejaksolla selvään laskuun. EU:ssa hintojen laskua hillitsee kysynnän voimakas kasvu.

Naudanlihan ja sianlihan tuotanto ja kulutus laskevat Suomessa. Broilerin tuotanto ja kulutus puolestaan jatkavat kasvua. Broilerin kulutuksen kasvu johtuu siitä, että muita lihoja syödään vähemmän. Myös kasvipohjaisten elintarvikkeiden kulutus on kasvussa.

Maatalouden yrittäjätulon lasku jatkuu. Tänä vuonna yrittäjätuloa vetävät alaspäin kasvintuotannon pienentyvät tulot. Nämä menetykset kuitenkin kompensoituvat kotieläintuotannon tulojen nousulla.

Kokonaisuutena yrittäjätulo kuitenkin pienentyy tuotantopanosten hintojen nousun takia. Maatilojen yhteenlaskettu yrittäjätulo painuu ennusteen mukaan tänä vuonna selvästi alle 500 miljoonan euron, kun vuonna 2012 se oli päälle miljardin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ruokaviennin arvoa kyettävä kasvattamaan

Suomalaisen sianlihan kilpailukykyä viennissä tukee muita maita alempi tuottajahinta – Suomen ruokaviennin arvo on edelleen kaukana tuonnista

Kustannusten nousu syö viljelijän tulot – maatalouden kustannukset kasvavat inflaatiota nopeammin