Maatalous

Tukes testasi kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita – Terveydelle vahingollisia aineita löytyi vain vähän

Maatalous 16.04.2018

Testissä oli kymmenen kierrätysmuovituotetta ja kymmenen kuulokkeen kaapelia.


Kari Salonen
Kierrätysmuovia.

Kierrätysmuovituotteista löytyi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) laboratoriotutkimuksissa vain vähän terveyteen tai ympäristöön haitallisesti vaikuttavia SVHC-aineita.

Tukesin testiin valittiin kymmenen uusiomuoviesinettä ja yhtä monta kuulokkeen kaapelia. Tutkittuja muoviesineitä olivat muun muassa jätesäkit, lehtiharavan lapa, leluauto ja kukkaruukku.

"Testatuista tuotteista ei löydetty juurikaan SVHC-aineita, mutta toisaalta kävi ilmi, että yritykset tuntevat huonosti omat kemikaalilainsäädännön velvoitteensa eivätkä kuluttajatkaan ole tietoisia omasta oikeudestaan saada tietoa ostamiensa tuotteiden sisältämistä haitallisista kemikaaleista", johtava asiantuntija Jouni Räisänen Tukesista sanoo.

Testissä selvitettiin yhteensä 174 haitallisen aineen pitoisuuksia.

SVHC-aineet voivat vaikuttaa vakavalla tavalla ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Ne voivat aiheuttaa syöpää, vaurioittaa sukusolujen perimää tai häiritä hormonitoimintaa. Ne voivat olla myös ympäristössä hitaasti hajoavia, biokertyviä tai myrkyllisiä.

Kaikkien uusiomuovituotteiden SVHC-aineiden pitoisuus jäi Tukesin mukaan alle 0,1 prosenttiin, joten näistä vähäisistä määristä ei aiheutunut velvoitteita kyseisiä tuotteita myyville yrityksille.

Testatuista kuulokekaapeleista kaksi sisälsi näitä aineita sen verran, että yritysten tiedonanto- ja ilmoitusvelvoitteet täyttyivät. Tällaisia tuotteita saa myydä, mutta tuotteita myyvän yrityksen on tiedettävä pitoisuuksista ja kerrottava niistä kuluttajalle tämän pyynnöstä.

Tukes selvitti kierrätysmuovin mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksia ympäristöministeriön toimeksiannosta.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT