Maatalous

Varmista ennen kuin lannoitat: Viljelysopimus voi kieltää puhdistamolietteen käytön lannoitteena

Monet viljanostajat kieltävät käytön.
Kari Salonen
Lietteenlevitystä. Kuvan traktori ja lietevaunu eivät liity juttuun.

Omat viljelysopimukset on syytä käydä huolella läpi ennen kuin käyttää jätevedenpuhdistamolta peräisin olevaa lietettä lannoitukseen, muistuttaa MTK:n ympäristöasiantuntija Airi Kulmala.

Monet viljanostavat kieltävät puhdistamolietteen käytön lannoituksessa. Syynä kieltoon voivat olla jätevesilietteissä mahdollisesti olevat raskasmetallit, lääkejäämät ja muut haitta-aineet mutta myös imago. Jätevesilietteestä valmistettujen lannoitevalmisteiden käyttö voi myös estää viljaerän viennin ulkomaille.

"Varomaton käyttö voi aiheuttaa harmaita hiuksia syksyllä, kun sato pitäisi toimittaa eteenpäin", Kulmala toteaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätevesipuhdistamoiden lietteet päätyvät Venäjällä kaatopaikalle – tulevaisuudessa ne voivat saada uuden elämän lannoitteena

Selvitys: Puhdistamolietteen peltokäyttö vaatii vielä tutkimusta

Tutkittiinko lietteen jäämät?