Koneviesti: Yhdysvalloissa pelloilta karkaavia ravinteita tutkitaan pelloilla - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Koneviesti: Yhdysvalloissa pelloilta karkaavia ravinteita tutkitaan pelloilla

Yksittäinen tarkkailuasema mittaa säätietojen ohella maaperän kosteutta ja lämpötilaa, sekä pinta- ja salaojavalumia. Aiemmin analyysit perustuivat yleismittauksiin ja vesistöreiteiltä kerättyihin havaintoihin.
Jussi Knaapi
Kun virtaamat alkavat, kerätään vesinäytteet automaattisesti pulloihin. Määrävälein satsi viedään laboratoriomäärityksiin. Vesinäytteistä tutkitaan typen ja fosforin määrää.

Nyt kahdeksatta vuotta pyörivän Discovery Farms -ohjelman puitteissa sekä Wisconsinin että Minnesotan farmarit ovat perustaneet 24 tilalle tarkkailuasemia, joilla kerätään tietoa pellolta karkaavista ravinteista. Yksittäinen asema mittaa säätietojen ohella maaperän kosteutta ja lämpötilaa, sekä pinta- ja salaojavalumia.

"Viljelijät alkoivat olla kyllästyneitä kuuntelemaan kohtuuttomaksi koettua kritiikkiä siitä, miten paljon ympäristökuormitusta pelloilta karkaa”, kertoo ohjelman koordinaattorina toiminut George Rehm, tohtorismies ja ravinnespesialisti. Rehmillä on pitkä kokemus yliopistomaailmasta ja neuvontatyöstä.

”Aiemmin analyysit perustuivat yleismittauksiin ja vesistöreiteiltä kerättyihin havaintoihin, sekä niiden pohjalta tehtyihin mallinnuksiin”, Rehm kertaa. Mittaukset olivat oikein tehtyjä, mutta eivät kyenneet yksilöimään ja liittämään yhteen todellisia pelloilla tehtyjä toimenpiteitä ja niiden suoria vaikutuksia päästöihin.

Tyypillisenä esimerkkinä on tilanne, jossa todettiin peltojen pintaosan kohonneen fosforipitoisuuden ja liuenneen reaktiivisen fosforin pitoisuus vesistöissä omaavan syy–seuraussuhteen. Mutta se tärkein tieto, eli miten pellolla tehdyt erilaiset hoitotoimenpiteet ovat olleet vaikuttamassa päästöihin – sitä tietoa ei tutkimus yksilöinyt.

”Se, että tarkkailuasemia on paljon ja että ne on sijoitettu käytännön viljelmille, tuo paljon etuja”, kertoo Jerome Lensing, ravinnespesialisti Discovery Farms -ohjelmasta. ”Saamme tietoa monista erilaisista tilanteista, kuten karjanlannan ja teollisten lannoitteiden käytöstä – sekä määristä että ajankohdista. ”Viljelykierron, aluskasvien ja itse viljelytapojen vaikutukset selviävät näin”, Lensing listaa.

Ohjelman rahoitus ja osanottajat kiinnostavat. Alkuperäinen idea ja rahoitus tulivat viljelijöiden ja heitä lähellä olevien järjestöjen taholta. Summat olivat merkittäviä – yhden aseman perustamiskustannus oli luokkaa 50 000 dollaria. Asemien ylläpidon on oltava jatkuvaa. Ne on rakennettu ympärivuotiseen käyttöön ja sulan maan kaudella vesinäytteitä kerätään analysointiin jatkuvasti.

Koneviesti: Tutkimusta oikeilla pelloilla

Lue lisää

Viljelijäkin voi pysähtyä

Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet kriisiytyvät

Yhdysvalloissa jarrutetaan sikojen kasvamista teurastamosulkujen takia

Sato tarvitsee yhä tekijöitä