Maatalous

EU:lta helpotusta tilojen valvontaan – jatkossa tilatarkastuksia satelliittikuvien perusteella

Tavoitteena on, että satelliittiaineistolla pystytään korvaamaan viranomaisten tekemiä tilatarkastuksia.
Jussi Knaapi
Raskaan hallinnon purkaminen on ollut Euroopan komission tavoitelistalla.

Euroopan komissio on hyväksynyt uudet säännöt, jotka mahdollistavat satelliittikuvista saatujen kaukokartoitustietojen käytön tilatarkastuksissa.

Uudet säännöt datan keräämiseksi tulivat voimaan tällä viikolla.

Uusilla teknologioilla pyritään korvaamaan perinteisiä tilojen tukitarkastuksia. Kun valvonta pohjautuisi satelliittidataan fyysisen vierailun sijaan, se vähentäisi merkittävästi valvontaan käytettyä aikaa, ja yksinkertaistaisi politiikkaa, komissio uskoo.

Useat jäsenmaat ovat purnanneet, että tilojen tukivalvonta vie paljon resursseja, ja sitä olisi modernisoitava.

Nykyistä valvontajärjestelmää on pidetty kalliina ja raskaana niin hallinnolle kuin viljelijälle.

Uutta kaukokartoitusdataa voidaan hyödyntää myös tilojen satoennusteisiin ja kerätyn sadon tallentamiseen. Datasta pystytään lukemaan muun muassa kasvien kuntoa sekä maan käytön muutoksia.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) yksinkertaistaminen on ollut Euroopan komission listalla jo pitkään.

Euroopan komissio julkaisee ensimmäisiä lainsäädäntöesityksiään tulevasta maatalouspolitiikasta ensi viikolla. Uudet teknologiat tulevat olemaan osa esitettyä pakettia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ennustavatko Google-haut vaalien tuloksen? Katso, mitkä puolueet kahmivat eniten ääniä ja meneekö oma ehdokkaasi läpi

EU-parlamentin mepit erimielisiä Suomen saamasta poikkeuksesta tuotantosidonnaisiin tukiin – Äänestys aiheesta ensi viikolla

EU:n ympäristömepit ehdottavat: eläinten määrää, torjunta-aineiden käyttöä ja kyntöä rajoitettava tukien saannin ehtona