Maatalous

Naudanlihatiloilla on kasvuhaluja, mutta vasikoista voi tulla pullonkaula

Omavaraisuus on vaarassa heiketä nykyisestä 80 prosentista pahimmillaan 60 prosenttiin.
Kari Salonen
Kotimaista naudanlihaa ei riitä kaikille.

Naudanlihantuottajilla on aiempaa enemmän investointisuunnitelmia ja -haluja. Vasikoiden riittävyydestä voi kuitenkin tulla pullonkaula, Kantar TNS:n tuore tutkimus kertoo.

Noin neljä viidesosaa Suomen naudanlihan tuotannosta perustuu lypsykarjaan ja vain viidennes liharotuihin. Siksi maidon ja naudanlihan kohtalot ovat tiiviisti toisiinsa sidottuja – jos maitotiloilla menee huonosti ja tuotanto vähenee, nautakasvattamoihin ei riitä eläimiä.

Kyselyaineistossa on mukana 986 maitotilaa ja 486 naudanlihaan erikoistunutta tilaa. Aineisto on painotettu vastaamaan kaikkia tiloja.

Kysely toteutettiin helmi–maaliskuussa, jolloin toukokuussa tapahtunut maidon hinnan lasku ei vielä ollut tiedossa, ei myöskään rehusatoa rokottava kuivuus.

Naudanlihantuottajien käsitykset oman tilan kannattavuusodotuksista olivat helmi–maaliskuussa selvästi myönteisemmät kuin edellisen tutkimuksen aikaan vuonna 2016.

Jatkamishalukkuus on kasvanut, mutta silti tilamäärä vähenee puoleen vuoteen 2025 mennessä.

Laajennusinvestointia suunnittelevia on aiempaa enemmän.

Suunnitelmat ovat vastaajan oman arvion perusteella entistä varmemmalla pohjalla, mutta investointituen saaminen on useimmille ehdoton edellytys.

Kyselyn mukaan maidontuotannosta on luopumisten kautta poistumassa yhteensä 80 000 lypsylehmää vuoteen 2025 mennessä. Laajennussuunnitelmat toisivat 65 000 uutta lypsylehmäpaikkaa.

Emolehmien määrä on kasvussa: luopumisten kautta poistuu 13 000 emoa, kun taas laajennussuunnitelmat kattavat 23 000 emolehmää.

Lypsylehmien ja emolehmien kokonaismäärä vähenisi noin 23 000 kappaleella vuoteen 2025, jos huomioidaan vastaajien omasta mielestä vain varmat ja todennäköiset hankkeet.

Jos tuottajien suunnitelmat toteutuvat, teuraskasvatukseen on tulossa 64 000 uutta paikkaa, kun nykyisiä poistuu 48 000.

Kun arvioidaan teuraskasvatuspaikkojen ja teuraskasvatukseen käytettävissä olevien vasikoiden määrää, vasikkamäärän vajaus kasvaa Kantar TNS:n arvion mukaan on 21 000–29 000 kappaleeseen, riippuen siitä, mikä osa investointihankkeista toteutuu.

Suomessa tuotetaan nyt 85 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa. Määrä vastaa 80 prosenttia suomalaisten kuluttamasta naudanlihasta.

Jos kaikki investoinnit lehmäpaikkoihin toteutuisivat, naudanlihantuotanto pysyisi nykytasolla. Teuraskasvatushalukkuuden perusteella tuotanto voisi nousta yli 90 miljoonaan kiloon, jos vasikoita vain olisi tarpeeksi.

Jos vain tuottajien todennäköisinä pitämät investoinnit toteutuvat, tuotanto alenisi 80 miljoonaan kiloon.

Ilman investointeja tuotanto alenisi 20 miljoonalla kilolla ja omavaraisuus laskisi noin 60 prosenttiin.

Yhä pienempi osa maitotiloista kasvattaa vasikat itse teuraaksi. Enää 15 prosenttia nuoren naudan määrästä tulee maitotiloilta.

Jatkossa teuraskasvatus keskittyy yhä enemmän erikoistuneille.

Luomutuotanto kiinnostaa aiempaa useampaa maitotilaa ja emolehmiin erikoistunutta tilaa.

Lue myös: Vasikkapula jarruttaa investointihaluja

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Naudanlihan tuotannon päästöjä liioitellaan

MT Metsäilta pui politiikan vaikutusvaltaa hakkuisiin ja teollisuuteen: "Poliitikoilla ei ole täyttä ymmärrystä, mistä puhuvat" – Katso video!

Investointien avulla kohti puhdasta teollisuutta