Maatalous

Koneviesti: Huolehdi muokkauksissa pellon sienijuurista – ne auttavat kasveja kestämään kuivuutta

Maatalous 09.09.2018

Kotimaisissa tutkimuksissa on havaittu, että mykorritsa pystyy korvaamaan fosforilannoituksen jopa kokonaan, kun pellon fosforipitoisuus on alhainen.


Uolevi Oristo
Peltomaan muokkaamisella on iso vaikutus maaperän pieneliöstölle.
Peltomaan muokkaamisella on iso vaikutus maaperän pieneliöstölle.
Jukka-Pekka Lindbäck
Mikrobiston kokonaismäärä eri tavalla muokatuissa peltomaissa. Mitä vähemmän maata muokataan, sitä enemmän mikrobistoa kertyy pintakerroksiin. (Lähde: Ansa Palojärvi)
Mikrobiston kokonaismäärä eri tavalla muokatuissa peltomaissa. Mitä vähemmän maata muokataan, sitä enemmän mikrobistoa kertyy pintakerroksiin. (Lähde: Ansa Palojärvi)

Peltomaan muokkaamisella on iso vaikutus maaperän pieneliöstölle. Sienijuuret eli mykorritsat auttavat kasvia kestämään kuivuutta sekä parantavat maan mururakennetta. Keräsieniä suosivat satokasvit kasvinvuorotuksessa tai siemenseoksissa ja eloperäiset lannoitevalmisteet yhdistettynä maltilliseen maan käsittelyyn saavat sienijuurisienet viihtymään.

Peltomaassa on runsas pieneliöstö, joka hajottaa eloperäistä ainesta ja kierrättää ravinteita. Viljelijän kannalta erityisen hyödyllisiä ovat satokasvien kanssa symbioosin muodostavat mikrobit. Tutuin esimerkki symbioosista on juurinystyräbakteerien typensidonta palkokasvien juuristossa.

Noin 80 prosenttia kaikista maailman kasveista pystyy muodostamaan symbionttisen sienijuuren eli mykorritsan keräsienten kanssa. Heikosti sienijuurta muodostavat kasvit heikentävät maan keräsieniyhteisöä.

Markkinoilla on mykorritsa-tuotteita, joilla voi vahvistaa luontaista keräsienikantaa. Useimmiten suomalaisessa viljelymaassa on kuitenkin valmiina laaja kirjo keräsienten itiöitä, joista kasvit ”valikoivat” sopivimmat.

Myös eloperäisten lannoitevalmisteiden on havaittu edistävän sienten kasvuoloja maassa.

Hyvin toimiessaan sienijuuri edistää selvästi kasvien fosforinottoa. Kotimaisissa tutkimuksissa on havaittu, että mykorritsa pystyy korvaamaan fosforilannoituksen jopa kokonaan, kun pellon fosforipitoisuus on alhainen. Hyvin toimiva sienijuuri vähentää pellolta huuhtoutuvan fosforin määrää jopa 80–90 prosenttia voimakkaasti lannoitettuun peltoon verrattuna.

Keräsienet parantavat peltomaan mururakennetta ja vähentävät eroosiota sitomalla maamuruja yhteen rihmastonsa ja erittämänsä glykoproteiinin (glomaliini) avulla. Keräsienet eivät viihdy korkean P-luvun mailla.

Lue aiheesta lisää Koneviestin jutusta!

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT