Maatalous

Sopisiko tärkkelys nappamaan pellolta valuneen fosforin?

Saarijärvellä testataan biopolymeerejä liukoisen fosforin saostamisessa.
Juho Leskinen
Liukoinen fosfori aiheuttaa rehevöitymistä ja leväkukintoja.

Pelloilta vesiin huuhtoutunutta fosforia on monissa hankkeissa sidottu rauta- tai alumiinipohjaisiin saostuskemikaaleihin. Saarijärvellä testataan nyt, miten biopolymeerit sopivat tarkoitukseen.

Biopolymeerit ovat eliöiden tuottamia orgaanisia molekyylejä. Niihin kuuluvat muun muassa kitiini, tanniini, ligniini ja tärkkelys.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti kokeilee nyt kaupallista biopolymeeriä liukoisen fosforin pyydystämiseen valumavesistä. Tarvaalan Biotalouskampuksella Saarijärvellä toteutettavan kokeen toinen osapuoli on Suomen ympäristökeskus ja rahoittaja ympäristöministeriö.

"Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ruukkukokeiden avulla kiinnisaadun fosforin lannoiteominaisuuksia", kertoo hankkeessa opinnäytetyötä tekevä agrologi AMK -opiskelija Aleksi Leppämäki.

Biopolymeerilietteen ja turpeen sekoitukseen kylvetään kasvien siemeniä, jonka jälkeen kasvua seurataan noin kahden viikon ajan,

Biopolymeerien etuna on kokeen järjestäjien mukaan niiden biohajoavuus ja raskasmetallittomuus.

Lue lisää