Ministeriö kitkee asetusmuutoksella tillin ja persiljan näennäisviljelyä - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Ministeriö kitkee asetusmuutoksella tillin ja persiljan näennäisviljelyä

Jatkossa kasvuston suorakylvö kasvihuoneen lattialle ei oikeuta enää tukeen yli seitsemän kuukauden viljelyssä.
Kari Salonen
Tukikelpoista persiljakasvustoa. Kuvituskuva.

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii suitsimaan asetusmuutoksella tillin ja persiljan näennäisviljelyä kasvihuoneissa. Ensi vuodesta lähtien pitkässä eli yli seitsemän kuukauden viljelyssä kasvustoa ei saa enää kylvää suoraan kasvihuoneen maapohjaan.

Sen sijaan lyhyessä eli 2–7 kuukauden viljelyssä menetelmä on sallittu myös jatkossa.

Pitkässä viljelyssä tukikelpoisia kasvustoja ovat jatkossa ainoastaan maapohjaan istutetut kasvustot ja ruukkuviljely, kertoo ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisäksi kasvihuoneessa on pidettävä yllä myös viljeltävälle kasville sopiva kasvatuslämpötila koko tukeen oikeuttavan viljelyjakson ajan.

Epäilyjä näennäisviljelystä on Reskolan mukaan ollut pitkään, tillillä jo vuosia ja persiljalla viime aikoina enenevässä määrin.

Yksi syy ongelman taustalla on erikseen mainitun sadonkorjuuvaatimuksen puuttuminen.

Reskolan mukaan osalla viljelmistä tilliä ja persiljaa on viljelty "ilman täysimittaista sadonkorjuuaikomusta". Koska kasvustoa koskevat tarkat säädökset ovat puuttuneet asetustekstistä, asiaan ei ole voitu kunnolla puuttua valvonnoissa silloinkaan, kun selkeitä epäkohtia on havaittu.

"Työkaluja puuttumiseen ei ole ollut."

Reskola kertoo, että asetusmuutokset on laadittu yhdessä tuottajajärjestöjen kanssa. Muutoksilla halutaan varmistaa, että kasvihuonetuotannon suhteellisen korkea kansallinen pinta-alatuki kohdentuu aktiiviviljelyyn.

Puutarhatuotannossa epäiltyyn näennäisviljelyyn puututtiin jo viime vuonna.

Tuolloin sadonkorjuuvelvoite palautettiin takaisin niille aloille, joille on haettu avomaavihannesten pohjoista hehtaaritukea. Vaatimuksen palauttamista perusteltiin etenkin nauriin ja retiisin näennäisviljelyn yleistymisellä.

Kasvihuonetuet eivät jatkossakaan edellytä sadonkorjuuta, mutta vaatimus paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan noudattamisesta säilyy. Sadonkorjuuvelvoitetta ei olla myöskään laajentamassa tillin ja persiljan kasvihuonetuotantoon.

Muokattu klo 15.30: poistettu viittaus sadonkorjuuvaatimuksen poistumiseen nykyisellä EU-rahoituskaudella. Kasvihuonetuki on kansallinen tuki, ei EU-rahoitteinen tuki.

Lue lisää

Korotus sonnien ja emolehmien tukeen – kompensoi rahan siirtoa valkuaiskasvipalkkioon

Biokaasusta kysely verkossa – ravinnekierto ja lannan käyttö saamassa tukea

Viljelijät hakivat kasvihuonetukea hieman odotettua pienemmälle alalle – tukea nostettiin ennakkoon ilmoitetusta

Reijo Karhinen: "Lopetetaan näennäisviljely – tuet pois tiloilta, joiden myyntituotot jäävät alle 20 000 euroon vuodessa"