Maatalous

Maatilan riskien kartoitus auttaa pahassa paikassa – "Riskien olisi oltava hallittuja"

Merkittäviä ja taloudellisilta vaikutuksiltaan suuria vahinkoja ei tiloilla pidä jättää omalle vastuulle. Maataloudessa työtapaturmat liittyvät yleisimmin karjatalouteen.
Johannes Tervo
Asiamies Heikki Mäkirintala (vas.) Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jarkko Niemi suosittelevat maatiloja varautumaan niin isoihin kuin pienempiin riskeihin jo ennalta.

Maatalousyrittäminen on monialaista toimintaa, johon liittyy aina riskejä.

Näiden mahdollisten riskien kartoittaminen ja hallinta on avain pitkäjänteiseen menestykseen, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jarkko Niemi sanoo.

"Maatalousyrittämisessä, kuten kaikessa yritystoiminnassa, tulee aina vastaan erilaisia riskejä. Riskejä on pystyttävä ottamaan, mutta niiden pitäisi aina olla hallittuja", Niemi toteaa.

Tutkimusprofessorin mielestä kaiken viisauden alku on oman tilanteen ja voimavarojen realistisessa kartoituksessa.

”Kannattaa tilakohtaisesti arvioida ja kartoittaa mahdolliset riskit ja sitten arvioida, miten niihin voidaan järkevimmin reagoida muuttuvissa tilanteissa."

Niemi ryhmittelee maatiloja kohtaavat riskit pieniin ja suuriin.

"Yleensä pienempiin riskeihin voi varautua ennalta paremmin. Katastrofaaliset riskit, kuten jotkin vakavimmat eläintaudit, ovat tilanteita, joissa yleensä voi turvautua yhteiskunnan apuun."

Niemi painottaa, että merkittäviä ja taloudellisilta vaikutuksiltaan suuria vahinkoja ei pidä jättää omalle vastuulle.

"Omalle vastuulle voi jättää vahinkoja, jotka ovat vaikutuksiltaan korkeintaan keskisuuria. Sen sijaan vaikutuksiltaan tilan taloudelle merkittäviin vahinkoihin on aina varauduttava, esimerkiksi vakuutuksin."

Niemi esitteli ajatuksiaan maatilayritysten riskienhallintaseminaarissa Seinäjoella viime viikon keskiviikkona.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Jarkko Leppälä jakaa tiloja uhkaavat riskit kolmeen kategoriaan.

"Ensinnäkin on maatilaan ulkopuolelta kohdistuvia uhkatekijöitä. Näitä ovat politiikkaan, rahoitukseen, markkinoihin, säädöksiin, tuotantopanoksiin ja luonnontuhoihin liittyvät riskit."

On myös maatilan sisältä ulkopuolelle kohdistuvia riskejä.

"Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaisiin, ruokaturvallisuuteen ja vähittäiskauppaan liittyvät riskit."

Leppälän kolmas riskikategoria keskittyy uhkiin maatilan sisällä.

"On ratkaisevan tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten tuotantoon ja tuotantoketjuun liittyvät asiat on järjestetty tilalla. Tämä heijastuu suoraan tilalla työskentelevien ja elävien ihmisten työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen."

Asiamies Heikki Mäkirintala Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta puhui työtapaturmista maatiloilla.

"Koko Suomen työtapaturmista suurin osa tapahtuu rakentamisessa. Teollisuus tulee tapaturmissa toisena ja valitettavasti kolmannella sijalla ovat maa-, metsä- ja kalatalous", Mäkirintala toteaa.

Maataloudessa työtapaturmat liittyvät yleisimmin karjatalouteen.

"Miehet loukkaantuvat naisia enemmän muussa maataloustyössä, metsätöissä ja rakennustöissä. Maatiloilla tapahtuneiden tapaturmien määrä on ollut viime vuosina laskussa, mutta toisaalta toteutuneet tapaturmat ovat olleet usein entistä vakavampia."

Mäkirintala korostaa, että vahinkoja on mahdollista välttää ja vähentää paremmalla varautumisella.

"Harvoin työtapaturma johtuu tietämättömyydestä. Työturvallisuus on otettava tiloilla vakavasti."

Lopuksi Mäkirintala korostaa, että hyvä fyysinen ja henkinen terveys on kaiken menestyksen perusta.

”Jokaisen maatilan tärkein voimavara on hyvän työterveyden omaava isäntä ja emäntä. Millään manttaaleilla ja hehtaareilla ei ole merkitystä, jos viljelijä voi huonosti", asiamies painottaa.

Lue lisää

Koneviesti: ”Huoltovarmuus ei ole mikään vitsi” – Suvi Rantalalle boilerinkasvatuksessa tärkeintä on eläinten hyvinvointi, mutta samalla hän kantaa huolta myös yhteiskunnasta

Tässäkö Suomen kallein myytävä maatila? Yli 500-vuotiaan linnan mukana on mahdollisuus hankkia tuotantotiloja ja peltoa – koetilan kohtalo on taas avoin

Karjatilan arkisissa askareissa piilee vaara, joka pahimmillaan tappaa – "Hälytyskellojen pitäisi soida, kun sen haistaa"

Kannattavuuskerroin ja käyttökate maatilan arjessa