Maatalous

Matkailijoiden eläintautitietoutta aiotaan kohentaa lain voimin

Lakimuutos on osa työtä, jolla pyritään pitämään afrikkalainen sikarutto Suomen rajojen ulkopuolella.
Ruokatuliaiset voivat olla iso riski sikataloudelle.

Jatkossa jokaisen Suomeen muualta EU:sta tulevan pitäisi tietää, millaisen tautiriskin ruokatuliaiset voivat Suomen kotieläintaloudelle aiheuttaa.

Tähän tähdätään lakimuutosesityksellä, jonka valtioneuvosto keskiviikkona hyväksyi eduskunnalle annettavaksi.

Eläintautilakiin ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan matkustajaliikenteen harjoittajien, matkustajasataman- ja lentoasemanpitäjien, matkanjärjestäjien ja postitoiminnan harjoittajien tulisi tiedottaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen liikenteeseen liittyvästä vakavasta eläintaudin leviämisvaarasta.

Esityksessä ei mainita afrikkalaista sikaruttoa (ASF) – tarkemmat säännökset eläintaudeista, joita velvoite koskisi, on tarkoitus antaa myöhemmin asetuksella.

Lakimuutos on kuitenkin valmisteltu nimenomaan ASF:n kannustamana. Sen leviäminen yhä lähemmäs Suomea on meille iso riski.

Lakimuutoksessa ei myöskään täsmennetä, miten tiedotus tapahtuu: varoittavatko esimerkiksi lentoemännät matkustajia ruokatuliaisten vaaroista tai jakavatko matkatoimistot asiakkailleen esitteitä. Yksityiskohdat selviävät vasta asetuksesta.

Tiedotusvelvoitteen lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi, että Tullin mahdollisuutta antaa valvontaviranomaiselle virka-apua laajennettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Aiheet ASF
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hollantilaispankki: Afrikkalainen sikarutto voi nostaa maidon hintaa tulevina vuosina

Viranomaiset, tuottajat ja metsästäjät tekevät laajaa yhteistyötä Afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi – hämäränäkölaitteiden käyttämiseen villisian metsästyksessä poikkeuslupia

Venäjällä kaksi uutta ASF-tapausta - toinen Suomen rajan tuntumassa