Maatalous

Matkailijoiden eläintautitietoutta aiotaan kohentaa lain voimin

Maatalous 05.12.2018

Lakimuutos on osa työtä, jolla pyritään pitämään afrikkalainen sikarutto Suomen rajojen ulkopuolella.


Ruokatuliaiset voivat olla iso riski sikataloudelle.

Jatkossa jokaisen Suomeen muualta EU:sta tulevan pitäisi tietää, millaisen tautiriskin ruokatuliaiset voivat Suomen kotieläintaloudelle aiheuttaa.

Tähän tähdätään lakimuutosesityksellä, jonka valtioneuvosto keskiviikkona hyväksyi eduskunnalle annettavaksi.

Eläintautilakiin ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan matkustajaliikenteen harjoittajien, matkustajasataman- ja lentoasemanpitäjien, matkanjärjestäjien ja postitoiminnan harjoittajien tulisi tiedottaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen liikenteeseen liittyvästä vakavasta eläintaudin leviämisvaarasta.

Esityksessä ei mainita afrikkalaista sikaruttoa (ASF) – tarkemmat säännökset eläintaudeista, joita velvoite koskisi, on tarkoitus antaa myöhemmin asetuksella.

Lakimuutos on kuitenkin valmisteltu nimenomaan ASF:n kannustamana. Sen leviäminen yhä lähemmäs Suomea on meille iso riski.

Lakimuutoksessa ei myöskään täsmennetä, miten tiedotus tapahtuu: varoittavatko esimerkiksi lentoemännät matkustajia ruokatuliaisten vaaroista tai jakavatko matkatoimistot asiakkailleen esitteitä. Yksityiskohdat selviävät vasta asetuksesta.

Tiedotusvelvoitteen lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi, että Tullin mahdollisuutta antaa valvontaviranomaiselle virka-apua laajennettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT