Maatalous

Hallitus hyväksyi korotukset joulukuussa maksettaviin maataloustukiin – ensi kesänä tukia saatetaan periä osalta tiloista takaisin

Pohjoisesta hehtaarituesta kevätvehnälle toteutetaan vielä erillinen haku.
Sanne Katainen
Koska 1.1.–15.9.2018 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleille nautaeläimille maksetaan ensimmäinen maksuerä poikkeuksellisen korkeana, voi joillekin tuenhakijoille aiheutua tämän vuoksi takaisinperintää loppuerän maksun yhteydessä ensi kesäkuussa.

Hallitus vahvisti tänään joulukuussa maksettavat EU:n suorat tuet ja kansallisen pohjoisen tuen korotukset.

Viime kesän kuivuuden ja pidempään jatkuneiden kannattavuusongelmien vuoksi EU:n kokonaan maksamien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden joulukuun maksuerä on tänä vuonna noin 13 miljoonaa euroa aiemmin suunniteltua suurempi.

Tästä Etelä-Suomen AB-tukialueelle kohdistuva osuus on noin 2/3.

Lisäksi osana hallituksen aiemmin päättämää kansallista kriisipakettia korotetaan joulukuussa maksettavaa maidon pohjoista tukea, täydennetään pohjoisen kotieläintuen ennakkomaksuja kuluvalta vuodelta ja kevätvehnälle maksetaan pohjoista hehtaaritukea.

Näillä muutoksilla pohjoista tukea täydennetään yhteensä 7,5 miljoonalla eurolla. Muiden kriisitoimenpiteiden lisäksi nyt vahvistetuilla tukimuutoksilla helpotetaan maatilojen vaikeaa maksuvalmiustilannetta, kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Viljelijöille ennen joulua maksettava EU:n suorien tukien määrä on yhteensä lähes 480 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa on tukioikeuksien ja pinta-alan perusteella maksettavaa perustukea. Lisäksi EU:n kokonaan rahoittamassa suorien tukien järjestelmässä tiloille maksetaan viherryttämistukea, nuorten viljelijöiden tukea ja tuotantosidonnaista tukea.

Tuotantosidonnaisen EU-tuen enimmäismäärä on noin 102 miljoonaa euroa, josta nautaeläinpalkkioiden määrä on noin 86 miljoonaa euroa. Tästä noin 2/3 kohdistuu Etelä-Suomen AB-tukialueelle, jossa lypsylehmille ja muille naudoille maksetaan ainoastaan EU-nautaeläinpalkkioita.

Näitä palkkioita maksetaan ensimmäisessä erässä joulukuussa tänä vuonna 70 prosentin sijasta poikkeuksellisesti noin 85 prosenttia, erityisesti viime kesän kuivuuden aiheuttamien maksuvalmiusongelmien vuoksi.

Koska 1.1.–15.9.2018 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleille nautaeläimille maksetaan ensimmäinen maksuerä poikkeuksellisen korkeana, voi joillekin tuenhakijoille aiheutua tämän vuoksi takaisinperintää loppuerän maksun yhteydessä ensi kesäkuussa.

Tällaisia viljelijöitä ovat esimerkiksi loppuvuoden kuluessa eläinten pidon lopettaneet tai merkittävästi eläimiään vähentäneet.

EU-eläinpalkkioista teurashiehojen palkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot vahvistetaan ja maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä ensi kesäkuussa.

EU:n suorien tukien tukitasoja tarkennetaan vielä toisessa maksuerässä ensi keväänä. EU-nautapalkkioiden toisen maksuerän määrä tulee olemaan aiemmin suunniteltua pienempi, koska nyt vahvistettu noin 13 miljoonaa euroa maksetaan etupainotteisesti jo ensimmäisessä erässä.

Nyt vahvistetuilla muutoksilla pohjoista tukea korotetaan yhteensä 7,5 miljoonalla eurolla. Loput lisärahoituksesta on tarkoitus maksaa mahdollisimman nopealla aikataululla vuoden 2019 alkupuolella.

Kuivuudesta erityisesti kärsineelle Etelä-Suomen AB-tukialueelle kohdistetaan 20 miljoonaa euroa ja lopuilla 2,5 miljoonalla eurolla täydennetään vuoden 2019 pohjoista tukea, ja hallitus päättää näiden tukikohteiden yksityiskohdista vielä erikseen myöhemmin.

Tänään vahvistetulla muutoksella marraskuussa tuotetun maidon joulukuussa maksettavaa litrakohtaista pohjoista tukea korotetaan. Myös eläinyksikkökohtaisia tukia (emolehmät, sonnit, uuhet ja kutut) sekä teurashiehojen tukea päätettiin nostaa, ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tukitasoa korotetaan.

Nämä eläintuet on tarkoitus maksaa tiloille viime huhtikuussa maksettujen tukiennakkojen täydennyksenä vielä ennen joulua. Kotieläintaloudelle maksettavaa pohjoista tukea korotetaan yhteensä noin 6,5 miljoonalla eurolla.

Pohjoiseen hehtaaritukeen lisättiin tukialueilla C1-C2P tukikelpoiseksi kasviksi kevätvehnä, joka on erityisesti kärsinyt kasvukauden 2018 sääolosuhteista.

Kevätvehnälle tukea maksetaan 40 euroa hehtaarilta, ja tukimenekin arvioidaan olevan yhteensä noin miljoonaa euroa.

Pohjoisesta hehtaarituesta kevätvehnälle toteutetaan mahdollisimman yksinkertainen erillinen haku ja tuki maksetaan keväällä 2019.

Lue lisää

Keskustan Kurvinen: Maatalous tarvitsee kriisitukipaketin

OP: Valtiontakauksen kysyntä ollut vähäistä – "Uudella velalla ei voida tilannetta paikata, jos ongelmat ovat syviä ja rakenteellisia"

Vain 361 tilaa hakenut maksuvaikeuksiin valtiontakausta – haku päättyy maanantaina

Maatalouden vähämerkityksisten tukien enimmäismäärää korotetaan 20 000 euroon