Maatalous

Vakuutukset ovat kunnossa, mutta entä avioehto ja testamentti – tai maidontuottaja itse?

Opinnäytetyössä selvitettiin nykyaikaisen maitotilan riskienhallintaa.
Sinikka Lakkisen kiinnostus opinnäytetyön aiheeseen, maitotilan riskienhallintaan, lähti omasta työstä.

Maitotilan riskienhallintaan kuuluu, että vakuutukset ja suhde pankkiin ovat kunnossa. Mutta kuinka moni muistaa, että siihen kuuluu myös yrittäjän oma jaksaminen?

Sastamalalainen maidontuottaja Sinikka Lakkinen selvitti opinnäytetyössään nykyaikaisen lypsykarjatilan riskienhallintaa.

Lakkinen on itse maidontuottaja, jonka kymmenen vuotta vanhassa parsinavetassa on nelisenkymmentä lypsävää.

Hän määrittelee riskienhallinnan kokonaisvaltaiseksi työksi, joka koskee kaikkia tilan toiminnan osa-alueita.

"Usein ajatellaan vain yksittäisiä asioita, kuten että vakuutukset ovat ajan tasalla. Riskienhallinta koskee kuitenkin kokonaisuutta."

Lakkinen selvitti tuottajien käsityksiä riskienhallinnasta Facebook-kyselyn avulla. Hän jakoi linkin kyselyyn kolmessa eri ryhmässä, joista kaksi on pelkästään maidontuottajille suunnattuja.

Vastauksia kertyi hiukan yli sata.

"Valitsin Facebookryhmät niiden helppouden takia, mutta toisaalta myös siksi, että sieltä arvioin löytäväni nykyaikaisia lypsykarjatiloja."

Nykyaikaisen tilan Lakkinen sanoo määrittelevänsä ajatusmaailman kautta. "Otetaan asioista selvää eikä maailmankuva ole jämähtänyt vuosikymmeniä sitten opittuihin asioihin. Maatilaa ajatellaan yrityksenä, jota koskevat samat lainalaisuudet kuin muitakin yrityksiä."

Lypsyrobottitilat olivat vastaajajoukossa yliedustettuina määräänsä nähden – niitä oli yli puolet.

Kun vastaajat pohtivat tilansa riskienhallintaa, omaan ja puolison jaksamiseen ja terveyteen liittyvät asiat nousivat suurimmaksi huolenaiheeksi.

"Henkilökohtaisiin asioihin ei useinkaan ole muistettu paneutua, vaan ne jäävät päivittäisen puurtamisen jalkoihin", Lakkinen toteaa.

Miettimättä on usein sekin, miten käy, jos parisuhteeseen tulee ongelmia.

Avioehto oli tehtynä alle joka kolmannella vastaajalla.

Lakkinen kertoo, että kyselyn avoimissa vastauksissa nousi esille todella vaikeita ongelmia.

"On avioerotilanteita, ei avioehtoa eikä minkäänlaisia keskinäisiä papereita, eikä toinen osapuoli ole enää vähääkään kiinnostunut tilan jatkosta. Tilan toiminta haluttaisiin ehkä lopettaa, mutta se ei ole rahallisesti mahdollista."

Iso ongelma voi tulla myös testamentin puuttumisesta. Kun lapset ovat alaikäisiä, kuolemantapauksen sattuessa tilan päätökset on hoidettava edunvalvojan kanssa.

Kyselytutkimuksessa yli 120 lehmän tilojen riskienkantokyky koettiin parhaaksi. Myös pienillä tiloilla tilanne arvioidaan kohtuulliseksi.

60–120 lehmän tiloilla riskienkantokyky koetaan heikoimmaksi.

Miksi juuri keskikokoisilla on ongelmia?

Yhden–kahden robotin navetan rakentaneet ovat Lakkisen arvion mukaan usein nuorehkoja. Heillä on navettalainan lisäksi sukupolvenvaihdoslainaa.

"Lainamäärä alkaa olla niin valtava, että kaikki aika menee tilan ja rahaliikenteen pyörittämiseen. Kokonaisuutta ei ehkä enää jakseta hoitaa niin kuin olisi syytä."

Isoimmilla tiloilla jaksamista saattaa helpottaa palkattu työvoima, Lakkinen arvelee. Sitä kyselyssä ei kuitenkaan selvitetty.

Yllättävää kyllä, kyselyyn vastanneet tilat kokivat taloudellisen tilanteensa usein neutraaliksi, harvoin erittäin huonoksi.

"Ehkä tähän otokseen ovat osuneet ne, joilla menee keskimääräistä paremmin. Tosin mukana oli ääripäitä, toisilla menee todella hyvin ja toisilla todella huonosti.

Lakkinen rohkaisee maidontuottajia käyttämään ulkopuolista neuvonnallista ja jaksamiseen liittyvää apua. Asioita ei kannata jäädä miettimään yksin.

"Esimerkiksi Melan Välitä viljelijästä -hanke on hyvä. Sieltä saa apua matalalla kynnyksellä, ei tarvitse kuin puhelinsoiton."

Sinikka Lakkisen opinnäytetyö on nimeltään Lypsykarjatilojen riskit haltuun – Nykyaikaisen lypsykarjatilan riskienhallinta. Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen-koulutusohjelman opinnäytetyö on osa Lakkisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Elämän pienistä, suurista iloista

Pystyisitkö sinä työskentelemään navetassa eläinten kanssa? Testaa tietosi!

Maidontuotanto vaatii pelisilmää