Maatalous

Valtioneuvosto lähettää esityksensä maatilojen maksuvalmiuslainoista eduskuntaan – "Voimaan mahdollisimman pian"

Maa- ja metsätalousministeri korostaa, että kyseessä on "väliaikainen toimenpide".
Jarkko Sirkiä
Kuivaa on, todettiin pelloilla jo alkukesästä. Kuva on otettu kesäkuun puolivälissä.

Esitys maatilojen talousvaikeuksien helpottaminen maksuvalmiuslainoilla myönnettävistä valtiontakauksista etenee. Valtioneuvosto lähetti sitä koskevan lakiehdotuksen tänään eduskunnan käsiteltäväksi.

Tarkoituksena on, että viljelijät voivat saada valtion takauksen lainoille, joita pankit myöntävät niille helpottamaan tilan maksuvalmiutta.

Enintään viisivuotisen lainan enimmäismäärä olisi 62 500 euroa. Siitä valtio takaisi enintään 80 prosenttia eli maksimitakaus voisi olla 50 000 euroa.

Lainan perusteena pitää esityksen mukaan olla tilan toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamat tilapäiset maksuvalmiusongelmat. Takauspäätöstä voitaisiin hakea paikallisesta elykeskuksesta sen jälkeen, kun luotonantaja on antanut luottolupauksen.

”Pitää muistaa, että lainajärjestelyt ja niiden varmistaminen ovat kuitenkin vain väliaikaisia toimenpiteitä. Maatilojen kannattavuus tulee saada kestävälle tasolle markkinatuottojen kautta", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa ministeriön tiedotteessa.

Takaus myönnettäisiin EU:n de minimis -asetuksen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kyse on vähämerkityksisestä tuesta, joka ei vääristä kilpailua. Yksittäinen tila voi saada erilaisia de minimis -tukia enintään 15 000 euroa kolmen vuoden aikana.

De minimis -tukena maksetaan myös kansallista kriisitukea, jonka haku on paraikaa käynnissä.

Enimmillään takaukseen sisältyvän de minimis -tuen määrä olisi 6 667 euroa maatilaa kohden.

Joillakin tiloilla de minimis -tuen maatilakohtainen enimmäismäärä voi näillä tuilla ylittyä, maa- ja metsätalousministeriö arvioi. "Tällöin tila voisi valita, mitkä tilan de minimis -kiintiöön mahtuvat tuet tehokkaimmin helpottavat maksuvalmiustilannetta", ministeriön tiedotteessa todetaan.

Takaukset myönnettäisiin Makerasta, jonka varoin katettaisiin myös mahdolliset valtion maksettaviksi aiheutuvat takausvastuut. Takausten myöntövaltuudeksi esitetään 100 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto esittää, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Arvostetaan suomalaista ruokaa ja sen tuottajaa

Kuivuustuki maksuun ensi viikolla: Rahaa tulossa yli 13 600 tilalle

Maatalouden vähämerkityksisten tukien enimmäismäärää korotetaan 20 000 euroon