Maatalous

EU-parlamentin jäsenet vaativat eläimille parempia kuljetusoloja: ukaasina jäädyttää kuljettajien lisenssejä tai hyllyttää kalustoa

Europarlamentin mepit vaativat, että EU:n tulee puuttua eläinkuljetuksiin ja valvoa niitä paremmin.
Kari Salonen
Europarlamentin ympäristö- ja maatalousvaliokunnan meppien mukaan eläinten oloja pitkillä kuljetuksilla tulee parantaa.

Vuosittain useita miljoonia eläimiä kuljetetaan sekä EU:n sisällä että unionin ulkopuolisiin maihin.

Pitkät kuljetusmatkat ovat merkittävä riski eläinten hyvinvoinnille, europarlamentin maatalousmepit sanovat mietinnössään.

EU-jäsenmaiden tulisikin vahvistaa eläinkuljetusten valvontaa. Maatalousvaliokunnan mepit hyväksyivät mietinnön kuljetuseläinten paremmasta kohtelusta äänin 22 puolesta ja 12 vastaan.

Eläinkuljetuksista on tehty asetus vuonna 2005. Vaikka lainsäädäntö on parantanut kuljetusoloja, europarlamentin jäsenten mukaan monia epäkohtia on edelleen nähtävissä. Usein vettä, ravintoa ja tilaa ei ole riittävästi saatavilla eikä lepotaukoja pidetä matkalla tarvittavaa määrää.

”Asetuksen toimeenpano ja valvonta on ollut riittämätöntä, koska EU-komissio ei valvo eikä reagoi ongelmiin”, ympäristövaliokunnan työskentelyssä mukana ollut meppi Sirpa Pietikäinen (kok.) kertoo.

”Monet eläinkuljetusrikkomukset jäävät EU-alueella rankaisematta, koska viranomaisilla ei ole kompetenssia valvoa niitä.”

Kansallisten viranomaisten pitäisikin maatalous- ja ympäristömeppien mukaan lisätä tarkastusten määrää, ohjata kuljettajia parempiin käytäntöihin ja lisätä sanktiointia niin maantiellä kuin satamissa. Jäsenmaissa kuljetusmääriä ja -oloja valvoisivat kunnan eläinlääkärit tai poliisit.

Jos väärinkäytöksiä tehostetun valvonnan jälkeenkin ilmenisi, kuljetuskalustoa voitaisiin takavarikoida ja kuljettajien lisenssejä jäädyttää. Lisäksi EU voisi laittaa tiettyjä kohdemaita mustalle listalle.

”EU:n pitää saada kapasiteettia tehdä pistokokeita ja valvoa jäsenmaiden toimintaa. Kalusto ja kuljetusajat tulee sopeuttaa eläinlajien perusteella”, Pietikäinen lisää.

Seuraavaksi oma-aloitemietinnöstä äänestetään koko parlamentin kesken kevään täys­istunnossa.

”Meillä on tästä yhteisymmärrys tuottajien, kasvattajien ja eläinten suojelijoiden välillä”, Pietikäinen sanoo.

Lue lisää

Eläinkuljetusrikkeisiin haetaan toimivia rangaistuksia uudella tutkintavaliokunnalla – "Kaikilla toimijoilla ei ole osaamista tai halua noudattaa komission sääntöjä"

Tuontiruuan hylkäys ei yllätä

Petteri Orpolla vaikea tehtävä

Lihantuotantoon uusia tapoja