Maatalous

Selvitys varoittaa: Biokaasulaitokset lisäävät typen ja fosforin päästöjä Itämereen

John Nurminen Säätiö varoittaa riskeistä, jotka liittyvät biokaasulaitoksissa syntyvän mädätteen käsittelyyn ja käytön valvontaan. Suomessa asiat ovat hyvällä tolalla.
Lari Lievonen
John Nurminen säätiö varoittaa selvityksessään biokaasuntuotantoon liittyvistä riskeistä. Kuvituskuva.

Biokaasu ja biokaasun tuotanto ovat keskeistä, kun ilmastonmuutosta yritetään hillitä. John Nurminen säätiö varoittaa kuitenkin biokaasuntuotantoon liittyvistä riskeistä. Biokaasun tuotanto voi huonosti hoidettuna lisätä merkittävästi typen ja fosforin päästöjä Itämereen.

Säätiö kokosi raportit kaikista Itämeren ympäristön maista viime vuonna ja tulokset julkaistiin maanantaina.

Puhdas Itämeri -hankkeista vastaava johtaja Marjukka Porvari kiteyttää riskit biokaasulaitosten mädätteen käsittelyyn. Riskit ovat isoja, jos mädätteen ja laitosten jätevesien käsittelyä ei ole mietitty tarkasti loppuun saakka.

Ravinnepäästöt johtuvat muun muassa ravinnepitoisten mädätteiden peltolevityksestä, jota ei monissa Itämeren alueen maissa valvota ja rajoiteta samalla tavalla kuin esimerkiksi lannan peltokäyttöä.

Myös kunnalliset jätevedenpuhdistamot aiheuttavat päästöjä, kun niiden puhdistuskapasiteetti ei aina riitä biokaasulaitoksilla syntyvän jäteveden käsittelyyn. Myös mädätteen varastointi voi olla retuperällä

Porvari on seurannut Valion Nivalaan kaavailemaa biokaasulaitosta ja toivoo tärkeän hankkeen etenevän alkuvaiheen ongelmista huolimatta.

Biokaasulaitoksissa syntyvä mädäte ohjataan usein suoraan tai vain vähän käsiteltynä jätevedenpuhdistamoille, joita ei ole mitoitettu sellaista varten.

Pahimmillaan jätevedenpuhdistamon prosessi häiriintyy ja jätevesiä joudutaan juoksuttamaan huonosti puhdistettuina laitoksen ohi, Porvari toteaa.

Varoittavia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon.

Biokaasutuotannon ravinteita on päässyt vesistöihin esimerkiksi Pohjois-Saksassa, jossa pelloille levitetyt biokaasutuotannon mädätteet ovat laajalla alueella saastuttaneet pohjavedet nitraateilla.

Suomessa Forssassa biokaasulaitoksen alueelle varastoidut mädätteet ovat valuneet lähivesistöihin ja muun muassa Euran jätevedenpuhdistamo on kärsinyt biokaasulaitokselta tulevista typpipitoisista päästöistä.

Hiljan Ukrainassa oli lähdössä liikkeelle suuri biokaasulaitos, jonka mädätteiden ravinteiden käsittelyä ei oltu mietitty. Siihen havahduttiin vasta aivan viime hetkellä, Porvari kertoo.

Latviassa puolestaan biokaasulaitosten rakentaminen ryöpsähti käsiin kuluvan vuosikymmenen alussa, kun valtio ryhtyi tukemaan laitoksia avokätisesti. Kaasuntuotannosta jäävän mädätteen kohtaloa ei mietitty ja ne vain hävisivät jonnekin.

Saksan tapaus on nolo, sillä maata kierrättämisen mallimaana. Jostain syystä biokaasulaitoksissa syntyvän mädätteen ravinteista laskettiin mukaan vain lannassa tulleet, vaikka jopa puolet laitosten käyttämästä massassa oli energiakasveja, etupäässä maissia.

Laskentavan takia Saksassa saattoi käyttää jopa 250 kilo typpeä hehtaarille, vaikka raja on 170 kiloa.

EU:n tuomioistuin pisti Saksalle stopin ja osavaltiot joutuvat tekemään tarkat selvitykset, mitä on todellisuudessa tapahtunut.

Biokaasutuotannon riskiselvitys löytyy täältä.

Juttua on korjattu 5.2. klo 9.53. Nivalan puhdistamoa sekä puhdistamojen ohijuoksutuksia koskevia kohtia on tarkennettu.

Lisätty linkki riskiselvitykseen 5.2. klo 16.35.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lantaa ei pidä kuljettaa suuriin biokaasulaitoksiin

Suomen suurin biokaasulaitos Nurmossa sai ympäristöluvan – karjanlannasta kaasua 6 000 autolle

Suuren mittakaavan biokaasulaitoksilla ravinnekierrot käyntiin