Maatalous

Välitä viljelijästä -verkosto laajenee: Agronomiliitto liittyi mukaan

Viljelijöiden jaksamisen ongelmat näkyvät myös korkeasti koulutettujen viljelijöiden keskuudessa.
Pirjo Ristola
Agronomiliiton ja Melan sopimuksen allekirjoittivat Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari ja Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. Seisomassa vasemmalta Agronomiliiton viljelijävaliokunnan jäsenet Pasi Lempiö ja Heikki Vehkaoja, valtuuston puheenjohtaja Mikko Halkilahti, viljelijävaliokunnan puheenjohtaja Taneli Vuori sekä valiokunnan jäsen Anne-Mari Söderström.

Agronomiliitto on liittynyt mukaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan Välitä viljelijästä -verkostoon. Päätöksellään se sitoutuu edistämään varhaisen välittämisen toimintaa viljelijöiden keskuudessa.

Helsingin yliopistossa maatalous-, elintarvike- ja ravitsemustieteitä opiskelleita ja opiskelevia edustavan Agronomiliiton noin 6 000 jäsenestä vajaat 500 on pää- tai sivutoimista viljelijöitä. Liiton julkaiseman tiedotteen mukaan maatilojen kannattavuusongelmat koskettavat myös heitä, "vaikka jäsenkunnan perusosaamistaso on korkean koulutuksen vuoksi vahva".

Viestejä heikentyneestä työhyvinvoinnista on kantautunut liittoon eritoten parin viime vuoden aikana. Siksi "liittyminen Välitä viljelijästä -verkostoon tuntui tärkeältä juuri tässä vaiheessa", Agronomiliitto toteaa tiedotteessa.

Välitä viljelijää -verkoston tavoitteena on edistää maatalousyrittäjän jaksamista sekä tarvittaessa ohjata vaikeuksiin ajautuneita viljelijöitä avun piiriin.

Osaltaan varhaisen välittämisen toiminnasta vastaavat Agronomiliitossa sen jäsenyhdistykset sekä liiton yhteydessä toimivat säätiöt. Avun välineitä ovat muun muassa viljelijäjäsenille oman osaamisen kehittämiseen myönnettävät koulutusstipendit sekä sosiaalisin perustein myönnettävät avustukset.

Korjattu 15.2. klo 10.00: Agronomiliitto edustaa sekä maataloustieteitä että elintarvike- ja ravitsemustieteitä opiskelevia ja opiskelleita.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Maatalousyrittäjien työuupumus ja taloudellinen tilanne huolestuttavia – "Ongelmat entistä vakavampia", sanoo asiantuntija

Kansaneläkettä saavien viljelijäeläkeläisten tulot voivat nousta – Melan toimintaan hallituksen eläke-esitys ei vaikuta

MTK:n tuleva toiminnanjohtaja rakastaa hitsausta ja traktorihommia – aikaisempaan MTK-uraan liittyy myös hyvin värikäs jakso