Maatalous

Eläinsuojelujärjestöt: Kristilliset ja keskusta ovat eduskunnan eläinkielteisimmät puolueet

Eläinsuojelujärjestöt selvittivät eduskuntapuolueiden kantoja eläinsuojelukysymyksiin.
Mirja Koivisto
Virikehäkkikanala. Vain keskusta ja kristillisdemokraatit vastustavat täysin eläinten häkkituotannon kieltämistä Suomessa, osoittaa eläinsuojelujärjestöjen tekemä kysely eduskuntapuolueille.

Kahdeksasta eduskuntapuolueesta kuusi ilmoittaa tukevansa eläinsuojelujärjestöjen kantoja tuotantoeläinten olojen parantamisesta joko täysin tai osittain. Lisäksi nämä kuusi puoluetta kannattavat kasvisruuan kulutuksen edistämistä, eläinten verkkokaupan rajoittamista sekä kissojen pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä.

Puolueiden "varovainen kannatus eläinten hyvinvointiparannuksiin tulevalla vaalikaudella" kävi ilmi kahden eläinsuojelujärjestön, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Animalian tekemässä selvityksessä.

Eniten yhtä mieltä puolueet olivat kyselyn perusteella siitä, että eläinsuojelupoliisin toimintaa pitäisi laajentaa koko maahan. Myös eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien lisärahoitusta kaikki kyselyyn vastanneet puolueet kannattivat.

Kyselyssä kannatusta saanut "tuotantoeläinten olojen parantaminen" pitää sisällään käytännössä tuotantoeläinten häkkikasvastuksen kieltämisen sekä porsaiden kastraatiosta luopumisen.

Täysin häkkikasvatuksen kieltämisen kannalla olivat SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Osittaisen kannatuksen kielto sai kokoomukselta, kristillisdemokraateilta ja RKP:ltä. Kastraatiosta luopumista kannattivat täysin vasemmistoliitto ja vihreät, osittain keskusta, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit.

"Nämä ovat vakavia tuotantoeläinten pitoon liittyviä epäkohtia, eikä niitä olla kieltämässä eduskunnan hyväksyttäväksi pian tulevassa uudessa eläinlaissa", toteaa SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Hän pitää merkittävänä seikkana sitä, että puolueissa on vahva tuki emakoiden porsitushäkkien ja häkkikanaloiden kiellolle.

"Samoin kuusi kahdeksasta puolueesta on valmis luopumaan porsaiden kirurgisesta kastraatiosta, vaikka lihateollisuus sitä vastustaakin."

Kasvisruuan kulutuksen edistämisen kannalla olivat kyselyyn osallistuneista puolueista kaikki muut paitsi keskusta ja RKP. Niiden lisäksi perussuomalaiset vastustivat kyselyssä ainakin osittain maataloustukien kohdentamista eläintuotannon sijaan enemmän kasviproteiinien tuotantoon.

Turkistarhauksen kieltämistä kannattivat kyselyssä varauksetta ainoastaan vihreät ja vasemmistoliitto. Keskusta, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP vastustavat kieltoa.

Kyselynsä perusteella järjestöt ovat luokitelleet puolueet niiden eläinmyönteisyyden perusteella.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat antamiensa vastausten perusteella eläinmyönteisimpiä. Niiden perässä tulevat SDP ja perussuomalaiset.

Kielteisemmin eläinsuojelun uudistustarpeisiin suhtautuivat kristillisdemokraatit ja keskusta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukijalta: "Jokainen kissa, joka ei ole varta vasten tarkoitettu jalostukseen, pitäisi leikata"

Eläinten huostaanotoille on syynsä

SEY rahoittaa tutkimusta, jossa selvitetään keinoja sikojen kouluttamiseen