Maatalous

MTK ryhtyy edistämään maatilojen biokaasutuotantoa – uutena jäsenetuna asiantuntijapalvelua investointeihin

Kiinnostus biokaasun tuotantoon on kasvanut tiloilla huomattavasti parin viime vuoden aikana.
Petteri Kivimäki
Maatilamittakaavan biokaasulaitos.

MTK ryhtyy kannustamaan jäseniään biokaasulaitosinvestointiin uudella jäsenedulla, josta se on tehnyt sopimuksen ympäristöliiketoimintaan erikoistuneen Envitecpolis Oy:n kanssa. Yritys tarjoaa MTK:n jäsenille etuhintaan asiantuntijapalveluita maatilakohtaisten biokaasulaitosten suunnittelussa sekä investoinnin kannattavuuden arvioinnissa.

MTK:n kiertotaloustiimin vetäjä, lakimies Minna Ojanperä perustelee MTK:n tiedotteessa uutta jäsenetua viljelijöiden lisääntyneellä kiinnostuksella biokaasuntuotantoa kohtaan.

Kiinnostus on kasvanut kahden viime vuoden aikana selvästi. Viime lokakuussa julkistettu IPCC:n ilmastoraportti nosti osaltaan kiinnostusta tuomalla biokaasuntuotannon myös julkiseen keskusteluun.

"Ottaen huomioon maataloudelle, energiasektorille ja liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet, maatilakohtaiset biokaasuratkaisut ovat selkeästi osa keinovalikoimaa", Ojanperä kertoo.

Osaltaan kiinnostusta on lisännyt investointien parantunut kannattavuus muun muassa tilakokojen ja energiatarpeen kasvun sekä teknologian kehittymisen myötä.

"Biokaasulaitos ymmärretään yhä laajemmin maatilan kokonaistoimintaan ja talouteen liittyvänä investointina, joka vaikuttaa positiivisesti tilan ravinne- ja energiaomavaraisuuteen sekä lannan käsittelyyn ja logistiikkaan", toteaa Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija Toni Taavitsainen.

Lue lisää

Turun yliopistoon lahjoitusvaroin perustettu uusi maankäyttöprofessuuri täyttää tutkimus- ja opetuskatvetta

Lehmänlanta kelpasi 1,6 miljoonan euron lainan vakuudeksi – Timo Viinamäki toteutti unelmansa biokaasulaitoksesta

Elpymisvarat saivat maatilan biokaasuun investoijat liikkeelle, avustusta voi saada myös esimerkiksi multaimeen tai navetan parsimattoihin

Romupihat eivät houkuta matkailijoita eivätkä edistä Suomi-kuvaa – maaseutumaiseman ylläpito vaatii yhteistä vaivaa