Maatalous

EU:n maatalousmepit haluavat tukileikkurin – vaatimukset talviaikaiselle kasvipeitteisyydelle ja turvemaiden suojelulle torpattiin

Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 700 tilaa, joiden tuet ylittävät Euroopan komission esittämän tukileikkurin 60 000 euron rajan.
Markku Vuorikari
Komission esityksessä tukikatto vaihtelisi 60 000 ja 100 000 euron välillä.

EU-parlamentin maatalousvaliokunta kannattaa suorien tukien kattoa. Valiokunnan mukaan suoria tukia voitaisiin maksaa vuosittain maksimissaan 100 000 euroa per tila. Meppien mukaan näin tuet jakautuisivat nykyistä reilummin jäsenmaiden kesken.

Tukikattoon laskettaisiin mukaan suorat tuet ja koplatut tuet mutta ei nuorten viljelijöiden tukia. Leikkurista voitaisiin vähentää puolet ulkopuolisen työvoiman palkoista.

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) kertoo olevansa pettynyt tukikattopäätökseen.

"Vaikka komission esitys EU:n yhteiseksi maatalouspolitiikaksi paranikin parlamentissa, tukikattoa on edelleen työstettävä. Olen pettynyt, että tukikatto jäi tekstiin, vaikka sen raja nousikin 100 000 euroon", Katainen jatkaa.

Komissio esittää, että tukikatto voisi vaihdella 60 000 ja 100 000 euron välillä. Muun muassa MTK on muistuttanut, että tukikatto iskisi nimenomaan niihin Etelä-Suomen kotieläintiloihin, jotka ovat viime vuosina investoineet eikä kattoa pitäisi siksi toteuttaa.

Maatalousvaliokunta haluaa lisäksi suunnata suorista tuista 60 prosenttia perustulotukeen, 20 ympäristöohjelmiin ja kaksi prosenttia nuorille viljelijöille.

Tämä tarkoittaisi, että Suomelle tärkeät tuotantoon sidotut eli koplatut tuet pysyisivät lähellä nykytasoa. Nyt Suomessa reilu 19 prosenttia suorista tuista saa olla tuotantoon sidottuja tukia. Kiloilta ja litroilta maksettavia tuotantoon sidottuja tukia on pidetty tärkeinä erityisesti Suomen kotieläintuotannolle.

EU:n jäsenmailla on ollut mahdollisuus maksaa enintään kymmenen prosenttia suorista tuista tuotantoon sidottuina. Suomella, Belgialla ja Portugalilla on ollut käytössään poikkeus maksaa niitä enemmän, mikä sai myös nyt valiokunnalta vihreää valoa. Alun perin osa mepeistä vastusti poikkeuksien jatkamista, koska niiden on arveltu vääristävän markkinoita.

Valiokunta painotti, että Suomi saisi jatkaa myös Etelä-Suomen kansallisia tukia vuoteen 2027 asti, kunhan tuki olisi jatkossakin aleneva.

Maatalousvaliokunta sai Euroopan komission ehdottamiin pakollisiin ympäristövaatimuksiin lievennyksiä. Esimerkiksi komission vaatimus turvemaiden suojeluun koskisi maatalousvaliokunnan ehdotuksessa pelkästään Natura-alueita.

Komissio ehdottaa EU:n maataloustukien ehdoksi tiukkoja ympäristövaatimuksia, kuten talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja turvemaiden suojelua. Nämä edellytykset on nähty Suomelle erityisen hankaliksi.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta äänesti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan cap-mietinnöstä alkuviikosta. Lopullisesti maatalouspolitiikan uudistuksen sisällöstä päätetään Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden maatalousministerien välisissä neuvotteluissa.

Lue myös:

EU:n tukileikkuri iskisi pahimmin Etelä-Suomeen

Euroopan komissio asettaisi tiloille 60 000 euron tukikaton ja leikkaisi mittavasti maaseutuohjelmista

"Tukikatto voi olla portti tuntemattomaan" – EU-parlamentin mepit puolustavat maatalouden vahvaa rahoitusta

"Täydellinen kuperkeikka, turhaa byrokratiaa" – MTK:n Marttila lausuu EU:n suunnittelemasta 60 000 euron tukikatosta

EU:n uusi maatalouspolitiikka antaa pallon jäsenmaille

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lantaa ei pidä levittää turvemaille

Elsi Katainen vaatii ravintolaruuassa käytetyn lihan alkuperämerkintöjä koko EU-alueelle

Joukko keskustan vaikuttajanaisia asettui tukemaan Kaikkosta puheenjohtajakisassa