Maatalous

Osa kasveista hyötyy syödyksi tulemisesta

Laidunnus voi parantaa niittykasvien biomassan tuotantoa.
Sanne Katainen
Tutkimuksessa kasviyksilöitä niitettiin eri korkeuksilta ja niiton vaikutuksia populaation kasvuun arvioitiin. Tulokset osoittivat, että osa niittylajeista todella hyötyy kasvinsyöjistä ja laidunnus mahdollistaa niiden täyden kasvupotentiaalin.

Kasvit voivat selvitä kasvinsyöjien aiheuttamista tuhoista voimakkaan kasvun eli ylikompensaation ansiosta. Tällöin esimerkiksi laidunnus voi nostaa satomäärää.

Ylikompensaatiossa lievästi vahingoitetut kasviyksilöt tuottavat enemmän biomassaa ja siemeniä kuin vahingoittumat lajitoverinsa. Kasvien ylikompensaatiokyky vaihtelee kuitenkin suuresti lajeittain ja elinympäristöittäin.

"Huomasimme, että jopa saman kasvilajin eri kasvumuodot voivat reagoida päinvastaisesti tullessaan vahingoitetuksi – toisen siementuotto lisääntyy eli se ylikompensoi ja toisen taas vähenee", kertoo akatemiatutkija Satu Ramula Turun yliopistosta.

Ramula oli mukana Ruotsin maatalousyliopiston tutkijan Tommy Lennartssonin johtamassa tutkimuksessa, jossa aineistona käytettiin erään niittylajin, ketokatkeron, kahta kasvumuotoa.

Tutkimuksessa kasviyksilöitä niitettiin eri korkeuksilta ja niiton vaikutuksia populaation kasvuun arvioitiin mallilla, joka huomioi lajin koko elinkierron.

Tutkijat havaitsivat, että lievästi vahingoitetuista kasveista koostuvan populaation ennustettiin kasvavan nopeammin kuin vahingoittumattomista kasveista koostuvan populaation, mutta vain ylikompensoivalla kasvumuodolla.

"Tuloksemme osoittaa, että osa niittylajeista todellakin hyötyy kasvinsyöjistä, sillä laidunnus näyttäisi mahdollistavan niiden täyden kasvupotentiaalin", Ramula tiivistää.

Lue lisää