Suoramyyvät maatilat menestyvät muita paremmin - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Suoramyyvät maatilat menestyvät muita paremmin

Kannattavuuskirjanpitotiloista noin seitsemän prosenttia myi osan tuotannosta suoraan tilalta vuonna 2017, ilmenee Taloustohtorin luvuista.
Pentti Vänskä
Kannattavuuskirjanpitotiloista noin 50 myy ainakin osan tilan tuotannosta suoraan ilman välikäsiä.

Maatalouden kannattavuus on tuotteitaan suoramyyvillä maatiloilla keskimäärin parempi kuin tavanomaisia myyntikanavia käyttävillä tiloilla.

Suoramyynnissä suurempi osuus tuotteiden myyntihinnasta jää maatalousyrityksiin. Kannattavuus paranee, mikäli lisähinta kattaa suoramyynnistä aiheutuvan lisätyön.

Suoramyyvillä tiloilla kannattavuuskerroin oli noin 0,1 yksikköä parempi ja vuotuinen yrittäjätulo noin 5 000 euroa suurempi.

Taloustohtori-sivustolle on avattu uusi Maatalouden suoramyynnit -verkkopalvelu, josta tietoja voi tarkastella lähemmin. Tiedot on kerätty Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalouden kannattavuuskirjanpitotiloilta vuodesta 2015 lähtien.

"Kannattavuuskirjanpitotiloista lähes viisi prosenttia harjoitti suoramyyntiä vuonna 2015 ja seitsemän prosenttia vuonna 2017. Kaikkiaan suoramyyntitiloja on noin 50. Tietosuojasyistä tuotantosuunnista voidaan raportoida vain maitotilojen ja muut nautakarjatilat -ryhmän tuloksia. Siten keskeisiä suoramyyntituotteita olivat maitotuotteet ja naudanliha", toteaa uudesta Taloustohtori-palvelusta vastaava erikoistutkija Arto Latukka tiedotteessa.

Suoramyynnin osuus myyntituotoista vaihteli muutamasta prosentista yli 50 prosenttiin. Keskimäärin suoramyynnin osuus oli vain muutamia prosentteja, joten parempi kannattavuus ei voi johtua pelkästään suoramyynnistä.

"Suoramyyntiä harjoittavilla yrittäjillä mielenkiinto ehkä kohdistuu muutenkin keskimääräistä enemmän talousasioihin", Latukka arvelee.

Suoramyyntitiloilla oli myös keskimääräistä parempi vakavaraisuus eli oman pääoman osuus koko pääomasta oli muita suurempi.

Peltoalaa oli suoramyyntitiloilla saman verran, mutta eläinyksiköitä hieman vähemmän, kuin vertailuryhmällä. Työmäärä oli suoramyyjillä muita tiloja suurempi muut nautakarjatilat -ryhmässä, mutta maitotiloilla päinvastoin.

Tulokset ovat nähtävissä Taloustohtori-sivustolla Maatalouden suoramyynnit -verkkopalvelussa. Tulokset ovat tilakohtaisia keskiarvotuloksia. Jatkossa palvelua kehitetään tarjoamaan tuotekohtaisia keskiarvotuloksia.

Lue lisää

"Meiltä on peruuntunut mökkivarauksia ja kaikki tapahtumat, pelastuksemme on lypsykarjatila" – Kyselyn mukaan matkailuyrittäjät uskovat kuitenkin maaseudun rauhan vetovoimaan

PTT: Koronakriisillä ei ole merkittävää vaikutusta tuottajahintoihin – Yhdysvalloissa maitoa on kaadettu kriisin takia maahan

Näin toimii Pieni Ruokakauppa, joka tuo pientuottajien herkut suoraan kaupunkilaisen kotiovelle

OP Ryhmän arvio: Suoramyyntitilat kohtaavat ensimmäisten joukossa koronan kysyntävaikutukset