Maatalous

S-ryhmä lähtee mukaan Carbon Actioniin – rahoittaa syvien maakerrosten tutkimusta

Tavoitteena on myös saada kauppojen hyllyille "hiilineutraaleja elintarvikkeita".
Markku Vuorikari
Carbon Action -hankkeessa selvitetään, miten hiiltä saadaan sidottua muokkauskerroksen alapuolelle jäävään osaan.

S-ryhmä ilmoittaa ryhtyvänsä rahoittamaan Baltic Sea Action Groupin Carbon Action -hiilipilottihanketta, jossa selvitetään tilatason hiilensidontatoimien tehokkuutta.

SOK:n rahoituksella tullaan ottamaan mukana olevilla tiloilla näytteitä tutkimuspeltojen syvistä maakerroksista eli normaalin muokkauskerroksen alapuolelta. "Näin tutkimukselle saadaan tietoa maakerroksista, joissa hiilen varastoa pyritään lisäämään", S-ryhmän tiedotteessa todetaan.

Carbon Action -hiilipilottihankkeessa tutkitaan pellon hiilensidontaa ja hiilen varastointia maaperään viljelijöiden ja tutkijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on löytää näin uudenlaisia erilaisille tiloille soveltuvia keinoja hiilen varastointiin.

Viljelijöitä on mukana 108.

Hankkeen taustalla ovat Ilmatieteen laitos ja Baltic Sea Action Group (BSAG) sekä Sitra, joka rahoittaa hanketta kaksi ensimmäistä vuotta. Lisäksi mukana on yliopistoja ja yrityksiä.

S-ryhmä kertoo tiedotteessaan kannustavansa viljelijöitä ryhtymään "ilmastoyrittäjiksi". Näin tilat voisivat saada hiilensidonnasta uutta tulovirtaa.

"Tämä vaatii kuitenkin ensin sitä, että kykenemme luotettavasti todentamaan eri viljely -ja maanmuokkaustapojen vaikutuksen hiilen sitoutumiseen maaperään. Lisäksi on luotava jonkinlainen hiilen markkinapaikka, jossa kauppaa hiilensidonnalla ja -varastoinnilla käydään", kertoo SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen.

Hankkeessa tiloilla tehdään erilaisia perusmittauksia ja otetaan maanäytteitä. Näytteiden analysoinnilla selvitetään eri menetelmien vaikutusta hiilen varastoitumiseen peltomaassa.

Pilotissa selviää myös, mihin on paneuduttava vielä tarkemmin.

"Syvempien maakerrosten hiilivarastosta ja sen muutoksista on vähän tietoa, vaikka muokkauskerroksen alainen maa voi olla hyvinkin merkittävä kokonaishiilivaraston kannalta", kertoo BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer.

S-ryhmä kertoi tammikuussa käynnistävänsä viljelijöille suunnatut tulevaisuusvalmennukset, joissa sen yhteistyökumppanina on ProAgria. ProAgrian ja S-ryhmän yhteistyö tuo puolestaan Carbon Action -hankkeelle mahdollisuuden hyödyntää tutkimuksissa neuvontajärjestölle kertynyttä aineistoa pitkän aikavälin viljelyhistoriasta.

BSAG:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa kauppojen hyllyillä voisi olla niin sanottuja hiilinegatiivisia tuotteita, mikä edistäisi hiilensidontaa kaupallisin keinoin.

S-ryhmän tiedotteen mukaan kaupparyhmä kartoittaa yhdessä BSAG:n kanssa tapoja, joilla S-ryhmä voisi omalta osaltaan edistää tätä tavoitetta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

S-ryhmä kasvatti tulostaan 154 miljoonaan euroon

Suurissa S-marketeissa on hyllymetreittäin pakastimia ja kylmiöitä yhden koneiston varassa – mitä tapahtuu, kun helle ylikuormittaa järjestelmän?

Brasilian lihaan ei saa samaistua