Maatalous

Löytynyt: Yhteinen tahtotila maatalouden kannattavuuden parantamiseksi – vientihaaveet yhdistävät tuottajia, kauppaa ja elintarviketeollisuutta

Reijo Karhisen ehdottama Yhteinen Ruokapöytä kokoontui ja löysi yhdistäviä tekijöitä. Kestävän kehityksen näkökulmalla brändätty ruoka voisi tehdä kauppansa kotimaassa ja maailmalla.
Kari Salonen
Ruokaketjun yhteinen ruokapöytä kokoontui tänään Säätytalolla. Oikealla Jari Leppä. Vasemmalla Reijo Karhinen ja Jaana Husu-Kallio.

Selvitysmies Reijo Karhinen julkaisi helmikuussa selvityksensä maatalouden kannattavuuden parantamisesta.

Hänen mukaansa yksi keskeisimmistä löydöksistä alkutuotannon kannattavuusongelmiin oli ruokaketjusta uupuva yhteinen tahtotila ja näkemys.

Siksi Karhinen ehdotti koko ruokaketjun kattavaa keskustelufoorumia, nimeltä Yhteinen Ruokapöytä, jonka tavoitteena on löytää yhteinen näkemys, miten kotimainen ruuantuotanto pidetään kannattavana nyt ja tulevaisuudessa.

Tänään aamupäivästä ketju kokoontui maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) kutsusta Helsingissä Säätytalolla. Paikalla oli niin tuottajien, elintarviketeollisuuden kuin kaupan edustajia.

Kaksituntisen keskustelun jälkeen Leppä kertoi medialle keskustelujen sisällöstä. Viennin edistäminen oli noussut esiin kaikissa puheenvuoroissa.

Vahvasti oli myös tullut ilmi, että maatalouden kannattavuutta on parannettava elinkeinovetoisesti ja markkinalähtöisesti, ei hallintojohtoisesti.

Leppä totesi, että tavoite parantaa maatalouden yrittäjätuloa 500 miljoonalla eurolla on mahdollista, mutta siihen tarvitaan mukaan koko ruokaketju. Myös seuraavan hallituksen on tartuttava maatalouden tilanteeseen, Leppä sanoi.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toivoo, että nyt rakennetaan kestävän kehityksen ruokavisio.

Keskustelussa oli tullut ilmi, että viennissä suomalaisen ruuan brändäämisessä on parannettavaa ja opittavaa.

Kauppa oli tuonut esiin kuluttajanäkökulmaa ja muun muassa kiinnostusta ympäristöasioihin.

Husu-Kallio muistuttaa, että kestävä kehitys lähtee liikkeelle siitä, että se on taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi otetaan huomioon sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristönäkökohdat.

Kansliapäällikkö uskoo, että näillä näkökohdilla markkinoitu ruoka olisi houkuttelevaa niin suomalaisille kuin vientiin. Hänen mukaan Suomella on maailmassa parhaat lähtökohdat tuottaa ruokaa kestävästi.

Keskustelutilaisuuden jälkeen ilmassa leijui vahvasti usko, että nyt aloitettua työtä ja keskustelua jatketaan.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila uskoo, että vaalien jälkeen uudesta eduskunnasta löytyy laajasti tukea maatalouden kannattavuutta parantaville toimille.

Hän listaa seuraavalle eduskunnalle kolme seikkaa, jotka voidaan toteuttaa nopeastikin. Maatalouden investoinnit on turvattava eli Makerassa on oltava riittävästi resursseja. Toiseksi ruokaviennille on oltava rahoitusta, jotta päästään samaan kuin Ruotsi ja Tanska. Maatalouden kustannuksia voidaan alentaa tilusjärjestelyillä eli niihin on ohjattava resursseja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jari Leppä SuomiAreenassa: Vegaaninen ruokavalio kääntää Suomen hiilijalanjäljen kasvavaksi

Jaana Husu-Kallio viihtyy kansainvälisten neuvottelupöytien lisäksi villisikametsällä: "Siinä pysyy suhde tuoreena, kun miehen kanssa istuu kahdeksan tuntia kytiksellä, eikä kumpikaan puhu mitään"

141-artiklasta aikanaan vääntänyt Kalevi Hemilä: "Pitäisin nykyisenkin ministerin puheissa pohjoisen sijainnin vahvasti mukana"