Yara tutkii jälleen Soklin avaamista - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Yara tutkii jälleen Soklin avaamista

Vuonna 2015 Yara keskeytti Soklin fosfaattikaivoksen suunnittelun, koska hanke ei ollut riittävän kannattava.
Kari Salonen
Arkistokuvaa Yaran lannoitetehtaasta Uudestakaupungista.

Yara Suomi käynnistää uudelleen Soklin kaivoshankkeen teknis-taloudelliset selvitykset, yhtiö tiedottaa.

Yhtiö ei ole tehnyt kaivoksesta investointipäätöstä.

Yara tekee päätöksen kaivoshankkeen jatkosta, kun se on päivittänyt kannattavuuslaskelmat ja lupaprosessit on saatettu loppuun. Yhtiö arvioi, että päätös tehdään aikaisintaan vuonna 2021.

Sokli sijaitsee Savukoskella Itä-Lapissa. Soklista louhittaisiin fosfaattia, jota käytetään lannoitteiden valmistukseen.

Vuonna 2015 norjalainen Yara keskeytti Soklin fosfaattikaivoksen suunnittelun, koska hanke ei ollut riittävän kannattava suurten investointikustannusten ja fosfaatin alhaisen hinnan vuoksi.

Tuolloin laskelmissa fosfaatin odotettu pitkänajan hinta oli yksi avaintekijöistä. Tärkeimpänä tekijänä pidettiin kaivoksen investointikustannuksia. Niiden lisäksi vaikuttivat muun muassa kuljetuskustannukset ja liikennejärjestelyihin saatava tuki.

Suomen valtio olisi vuonna 2015 ollut valmis osallistumaan 140 miljoonalla eurolla kaivoksen vaatimiin liikennejärjestelyihin ja Kemijärven terminaaliin.

Soklin fosfaatti olisi tuolloin laaditulla suunnitelmalla kuljetettu rekka-autoilla Kemijärvelle ja siitä eteenpäin rautateitse Perämeren satamiin, josta se olisi viety jalostettavaksi Norjaan.

Soklin rakentamiskustannuksiksi arvioitiin 2010-luvun alussa 1,3 miljardia euroa. Silloin kaivokselle suunniteltiin rautatietä, mutta suunnitelmien vaihtuminen maantiekuljetuksiin alensi kustannusarviota jonkin verran.

Liikenneministeriössä arvioitiin 2014, että Soklin kaivos toisi jopa 1 600 vakituista työpaikkaa ja 2 300 rakennusaikaista työpaikkaa. Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu vähintään 20 vuotta.

Fosfaattiesiintymä löytyi vuonna 1967. Ensin sitä oli perustamassa Kemira ja Yaralle Sokli siirtyi vuonna 2007, kun yhtiö osti lannoiteyhtiö Kemira Grow How’n.

Lue lisää

Fosforin vähentynyt tuotanto nostanut hintaa

Soklin ympäristöluvalle osittainen hyväksyntä – hovioikeus tiukensi kuitenkin vesistöpäästöjen määräyksiä

Kurssimuutokset söivät Yaran tulosta – halventunut energia korvasi lannoitteiden hintojen laskua

Markkinakatsaus: Urean hinta kääntyi nousuun maaliskuussa