Maatalous

Ota kantaa-kyselyyn toivotaan viljelijöiden vastauksia

Tähän mennessä saatujen vastausten perusteella viljelijöitä huolestuttaa eniten heikko tulokehitys.

Ympäristöhuolet jäivät kauaksi kärjestä, kun kysyttiin viljelijöiden näkemyksiä maatalouden suurimmista haasteista. Ykköshaasteeksi nousi viljelijöiden heikko tulokehitys ja kakkoseksi sopeutuminen muuttuviin kuluttajien toiveisiin ja yhteiskunnan vaatimuksiin.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen oli vasta kolmannella sijalla. Heikon tulokehityksen tärkeimpänä kohentajana viljelijät pitivät tuotantoon sidottua tukea.

Tulevan CAP-kauden tavoitteista ylivoimaisesti tärkeimmäksi vastaajat mainitsivat viljelijöiden oikeudenmukaisen tulotason varmistamisen. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin elintarvikkeiden laadun ja terveyden turvaamista. Myös elintarvikeketjun voimasuhteiden muuttamista pidettiin tärkeänä.

Maa- ja metsätalousministeriön Ota kantaa -kysely EU:n maatalouspolitiikan uudistamisesta jatkuu vielä 11 päivän ajan. Kyselyyn voi osallistua 30. huhtikuuta saakka osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/.

Kyselyyn on tähän mennessä tullut lähes 2300 vastausta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukijalta: Maataloustukijärjestelmä vääristää ruokakilpailun polkemalla liha- ja maitotuotteiden hintoja

Suomalaisilla viljelijöillä on paljon opittavaa kiinalaisilta: "Itsellä pitäisi olla samanlainen draivi kuin siellä – esimerkiksi hedelmiä pystyi tilaamaan ja maksamaan viestipalvelulla"

Lukijalta: "Tonnissa lantaa on yli 900 litraa likaista vettä – sitä ei pidä kuljettaa suuriin biokaasulaitoksiin"