Maatalous

HKScanissa valoa tunnelin päässä: Tappio pieneni selvästi

Yhtiön murheenkryynin, Rauman yksikön, käyttökate kääntyi lopulta positiiviseksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Kari Salonen
Tero Hemmilä ei pidä alkuvuoden tulosta tyydyttävänä, mutta merkkinä paremmasta kuitenkin.

"Yhtiön tappio pieneni selkeästi", otsikoi HKScan tänään julkistamansa tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen.

"Tänään raportoidut tulokset eivät ole tyydyttäviä, mutta olemme tunnistaneet heikon tuloskehityksen juurisyyt ja jatkamme päättäväisesti työtä tuloskehityksemme korjaamiseksi", toimitusjohtaja Tero Hemmilä toteaa katsauksessaan.

HKScanin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos oli kymmenen miljoonaa euroa tappiolla, mutta koheni selkeästi vertailukaudesta. Vuotta aiemmin miinuksella oltiin 18 miljoonaa euroa.

Hemmilän mukaan vuodenvaihteen jälkeen käynnistetyt ja tehostetut toimenpiteet yhdessä viime vuonna aloitettujen toimien kanssa alkoivat tuottaa tulosta.

Eniten tappion pienentymiseen vaikuttivat hänen mukaansa Suomen siipikarjaliiketoiminnan ja siihen liittyvän Rauman tehtaan myönteinen kehitys, onnistuneet tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla sekä määrätietoinen kustannusten karsiminen.

Rauman yksikön käyttökate kääntyi positiivisiksi ensimmäisen neljänneksen aikana.

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan eteni suunnitellusti ja ensimmäisen vientivuoden tavoitteet saavutetaan.

Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama sianlihantuotannon voimakas väheneminen Kiinassa on lisännyt sianlihan kysyntää maailmanmarkkinoilla ja vaikuttaa myönteisesti vientimyynnin hintatasoon, Hemmilä toteaa.

Maailman lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutuskasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateriakategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana.

HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan tuottaa tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liikevoiton odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.

Lue myös:

HKScan suunnittelee osakeantia rahoitusasemansa vahvistamiseksi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

HKScan: Tulos parani selvästi – osakeanti onnistui

Aktivistit osoittivat vuorokauden ajan eläinrakkautta Forssan teurastamon edessä

Asuntomessuilla syödään kotimaista broileria ja ruotsalaisia lihapullia