Maatalous

Uusi innovaatio vesiensuojeluun – biopolymeerit palauttavat pelloilta valuneen fosforin takaisin kiertoon

Biopolymeerit voivat leikata maatalouden valumavesien fosforipitoisuutta jopa puolella, kertoo Syke.
Jaana Kankaanpää
Biopolymeerejä voidaan lisätä muun muassa kosteikkovesiin.

Vesistöjensuojeluun ja kiertotalouden edistämiseen on tarjolla uudenlainen innovaatio, tiedottaa Suomen ympäristökeskus (Syke).

Biopolymeerit, kuten esimerkiksi tanniini, ligniini, kitiini ja tärkkelys, soveltuvat Syken mukaan hyvin maatalouden hajakuormituksen hallintaan, sillä niiden avulla voidaan saostaa fosforia maatalousvesistä.

Sykellä on käynnissä yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava BioP-hanke, jossa selvitetään biopolymeerien toimivuutta käytännössä.

Viimevuotisissa kenttäkokeissa havaittiin biopolymeerin alentavan kosteikkojen fosforipitoisuutta keskimäärin 50 prosentilla. Myös veden sameus vähenee merkittävästi. Tulokset ovat jo tässä vaiheessa varsin lupaavia.

Saostuksen yhteydessä syntyy lannoitteeksi sopivaa lietettä, jolla fosfori saadaan palautettua takaisin ravinteita kasveille helposti käytettävässä olevassa muodossa. Lisäksi siitä puuttuvat raskasmetallit, joita aikaisemmat kemialliset saostusaineet ovat saattaneet lietteeseen jättää, Syke kertoo.

Tutkimushankkeen kokeet jatkuvat myös tulevana kesänä. Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan loppuvuodesta.

Syken tiedote: Biopolymeerit soveltuvat fosforin sitomiseen maatalouden valumavesistä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

"Pitäisi oikein ruusupuska lähettää", Anne Kalmari perää ministeriöitä ottamaan uudet fosforitiedot vakavasti

Salaojaveden imeytys sitoo fosforia tehokkaasti – USA:ssa kehitetty menetelmä parantaa ravinteiden talteenottoa

Maatalouden vesiensuojelu Suomessa – menestystarina vai sarja vaatimattomia saavutuksia?